Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 106

Asianro 3995/02.08.00.01/2017

 

 

Juankosken Tikanniementien kadun ja vesihuollon saneeraus / urakoitsijan valinta ja rahoitus

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt urakkatarjoukset Juankosken Tikanniementien kadun ja vesihuollon saneerauksesta.

 

Urakkaan kuuluu Tikanniementien kadun rakenteiden peruskorjaus ja vesihuollon järjestelmien uusiminen välillä Vesipääskyntien risteys - Tikanniementien kääntöpaikka n. 550 metrin matkalta.

 

Saneerattava katu sijoittuu Juankosken Tikanniemen taajamaan ympäristöön, jossa on pientalo-, viher- sekä ranta-alueita. Kiinteistöt rajautuvat Koivulampi -nimiseen vesistöalueeseen ja puistomaiseen viheralueeseen.

 

Kohteen katuvalaistus on rakennettu vuonna 2013 sekä Savon Voiman ja Savon Kuidun maakaapelointi on tehty vuonna 2016.

 

Urakasta on tehty 7.4.2017 hankintailmoitus julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 25§).

 

Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin sähköisessä muodossa kaupungin verkkoportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin portaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat ladata tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty.

 

Osallistumisilmoitusten perusteella tarjouspyyntöaineiston latasi yhdeksän (9) urakoitsijaa; Oteran Oy, Kreate Oy, Maansiirto E. Huttunen Oy, Järveläisen Maansiirto Oy, NCC Suomi Oy, Koneurakointi M. Niiranen Oy, Maansiirto Luostarinen Ky, Maanrakennus Leskinen Oy ja Savon Kuljetus Oy.

 

Tarjoukset tuli jättää tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 12.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) urakoitsijaa; Oteran Oy, Kreate Oy, NCC Suomi Oy, Koneurakointi M. Niiranen Oy, Savon Kuljetus Oy ja Maansiirto E. Huttunen Oy.

Tarjoukset avattiin perjantaina 12.5.2015 klo 13.00 ja tarjoushinnat kirjattiin avauspöytäkirjaan.

 

Kaupunkirakennelautakunnan edustajana avaustilaisuudessa oli Keijo Voutilainen.

 

Tarjousten avausten jälkeen suoritettiin tarjousten kelpoisuuden arviointi. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

 

Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija.

 

Vertailuhinta muodostuu katu- ja vesihuoltotöistä syntyvän kokonaishinnan, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon määrien ja tarjottujen yksikköhintojen sekä tuntihintalomakkeen tuntimäärien ja annettujen tuntihintojen perusteella lasketusta summasta.

 

Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana, jossa maksuperusteena on kokonaishinta.

 

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antoi Kreate Oy hinnallaan 746 205,00 € (alv 0 %).

 

Urakan kokonaishinta on 647 000,00 €, joka jakaantuu:

        kadun rakentaminen                                    398 000 €

        vesihuolto                                                         249 000 €

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että Juankosken Tikanniementien kadun ja vesihuollon saneerausurakkaan valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjoushinnan antanut Kreate Oy, vertailuhinnallaan 746 205,00 € (alv 0 %).

 

Tikanniementien katurakenteiden saneeraus rahoitetaan Kuopion kaupungin

investointimäärärahoista.

 

Kuopion Vesi Liikelaitos rahoittaa vesihuollon rakentamisen erikseen.

 

 

Liitteet

13

3995/2017 Tarjousten avauspöytäkirja

 

14

3995/2017 Hintavertailutaulukko

 

15

3995/2017 Tarjousten vertailutaulukko

 

16

3995/2017 Sijaintikartta Tikanniementie

 

Viiteaineisto

1

3995/2017 Tarjouspyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Laukkanen

puh. +358 44 718 5568

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa