Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

165 §

8.5.2017

 

§ 65

Asianro 3576/00.01.01/2017

 

 

Hallintosäännön uudistaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 8.5.2017 165 §

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                      Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää (90 §), että kaikki aiemmin eri joh-                               tosäännöillä määrätyt asiat kootaan yhteen johtosääntöön, eli hallintosään-                         töön 1.6.2017 lukien.

 

Uudella sääntelyllä siirrytään keskitettyyn johtosääntö järjestelmään. Hallintosääntöön on koottu kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastussääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa, johtokuntien (Kallaveden työterveys, kuntatekniikkaliikelaitos, Kuopion Vesi)  johtosäännöt, alueellisten lautakuntien (Savo-Pielisen jätelautakunta, Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta) johtosäännöt sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

 

Hallintosäännön rakenne noudattaa kuntalain määrittelemää rakennetta ja                       Kuntaliiton ohjeistusta. Samalla hallintosääntöön on tehty lainsäädännön                   edellyttämiä tarkistuksia. Toimielinrakenne ja päätösvaltasuhteet määräytyvät aiemmin voimassa olleen säännöstön mukaisesti. Luottamushenkilöille        maksettavien palkkioiden osalta sääntöön on tehty poliittista johtamisjärjestelmää uudistaneen ohjausryhmän määrittelemät tarkistukset. Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu mahdollisiin palkkiotarkistuksiin (viiteaineistona jaetaan vertailutaulukko ehdotetuista palkkiomuutoksista).

 

                      Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

1.       liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään;

 

2.      samalla kumotaan aiemmin voimassa olleet kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastussääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa, johtokuntien johtosäännöt, alueellisten lautakuntien johtosäännöt sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö;

 

3.      muutokset tulevat voimaan 1.6.2017 lukien.

 

 

Liitteet

 

3576/2017 hallintosääntö

 

 

3576/2017 Palkkiosääntövertailu

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunginlakimiehen esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"kohta 1. Esitän, että liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään lukuun ottamatta luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ja vuosipalkkioita. Esitän, että kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot pidetään ennallaan.

 

kohta 2. Esitän, että hyväksytään muutoin, paitsi ei luottamushenkilöiden palkkiosäännön osalta."

 

Jäsen Minna Reijosen tekemää muutosehdotusta ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Jäsen Minna Reijonen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

 


 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

18

3576/2017 hallintosääntö

 

19

3756/2017 Äänestys 1

 

20

3756/2017 Äänestys 2

 

21

3576/2017 Minna Reijosen muutosesitys

 

Viiteaineisto

4

3576/2017 Palkkiosääntövertailu

 

                                                         

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että

1.  liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään;

2.  samalla kumotaan aiemmin voimassa olleet kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastussääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa, johtokuntien johtosäännöt, alueellisten lautakuntien johtosäännöt sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö;

3.  muutokset tulevat voimaan 1.6.2017 lukien.

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja ehdotti, että teknisenä tarkistuksena korjataan hallintosäännön sivulla 10 oleva sana "kolme" sanalla "viisi" ja sivulla 59 oleva sana "Kallan läppäsillat" sanalla "Kallansillat". Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. 

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen teki valtuutettu Sirpa Kulinin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

" kohta 1. Esitän, että liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään lukuun ottamatta luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ja vuosipalkkioita. Esitän, että kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot pidetään ennallaan.

 

kohta 2. Esitän, että hyväksytään muutoin, paitsi ei luottamushenkilöiden palkkiosäännön osalta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ensin äänestetään valtuutettu Minna Reijosen muutosehdotuksesta kohdan 1 osalta ja tämän jälkeen kohdan 2 osalta.

 

Äänestys 1.

 

Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla muutosehdotuksen kohdan 1 osalta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kuuden valtuutetun poissa ollessa 57 jaa-ääntä ja  9 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 

Äänestys 2.

 

Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla muutosehdotuksen kohdan 2 osalta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kuuden valtuutetun poissa ollessa 57 jaa-ääntä ja  9 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 

Kaupunginvaltuusto oli siten hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa