Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

160 §

8.5.2017

 

§ 66

Asianro 4474/10.03.01.00/2015

 

 

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen kuopioon

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 8.5.2017 160 §

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

                                            Kansallinen kaupunkipuisto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- ja luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto, kaupungin keskelle sijoittuva yhtenäinen viheralue. Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa – Hämeenlinna, Heinola, Pori, Hanko, Porvoo, Turku, Kotka ja Forssa. Valmisteilla on mm. Tampere ja Seinäjoki.

 

Kansallisen kaupunkipuiston selvitystyö jakautuu esiselvitys- ja hakemusvaiheeseen. Esiselvitysvaiheesta valmistui väliraportti vuonna 2006. Siinä on selvitetty kansalliseen kaupunkipuistoon soveltuvat alueet tai aluekokonaisuudet sekä tuotu esille näiden pohjalta vaihtoehdot ja esitys mahdolliseksi kaupunkipuistoksi. Lisäksi siinä on tuotu esille kaupunkipuiston oikeusvaikutukset, hyödyt, haitat ja joustomahdollisuudet. Kaupunginhallitus käsitteli väliraportin 22.5.2006 ja hyväksyi sen jatkosuunnittelun pohjaksi ja esitti sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2015, jolloin sovittiin, että asiaa valmistellaan eteenpäin. Asiaa käsiteltiin 20.6.2016 kokouksessa, jossa oli mukana Ympäristöministeriön edustaja. Tämän jälkeen työ on edennyt yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa siten, että alueen rajausta on tarkennettu ja sisältöä laadittu hakemuksen näkökohdat huomioiden.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.3.2017 kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnosaineiston jatkotoimenpiteitä varten ja nähtäville asetettavaksi sekä oikeutti pyytämään siitä tarvittavat lausunnot. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin 25.3.2017 ja aineisto oli nähtävänä 27.3.- 9.4.2017. Yleisötilaisuus pidettiin 28.3.2017. Lisäksi hanketta esiteltiin Kuopion kaupungin osastolla Kuopiohallissa 31.3.-2.4.2017 pidetyillä Kallavesj-messuilla. Messuilla olleeseen sähköiseen kyselyyn vastasi 253 henkilöä, joista 92 % suhtautui kansallisen kaupunkipuiston hankkeeseen positiivisesti. Hanketta esiteltiin myös 5.-7.5.2017 EräTaika2017-messuilla.

 

Kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnosaineistosta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta (Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue). Pyydetyn lausunnon lisäksi valmisteluaineistosta jätettiin yhdeksän kommenttia.

 

Hakemukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen teknisluonteisia tarkennuksia: Papinsalon Luukkonen-saari on otettu rajaukseen mukaan valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten arvojensa vuoksi. Myllykallionpuistossa ja Haapaniemessä rajaus on täsmennetty valmisteilla olevan asemakaavan mukaiseksi.

 

Seuraavina toimenpiteinä on hakemuksen hyväksyminen ja päätös kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta.

                                           

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadun lausunnon ja kommentit, päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kuopioon ja hyväksyy 27.4.2017 päivätyn hakemuksen siten, että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia Ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä sekä esittää asian edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

 

4474/2015 hakemus 27.4.2017

 

 

4474/2015 lausunnot ja kommentit

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Juha Romppanen

puh. +358 44 718 5410

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Romppanen ja Laurinen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen esitti, että Puijo liitetään osaksi kansallista kaupunkipuistoa.  Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.


 

 

Liitteet

22

4474/2015 hakemus 27.4.2017

 

23

4474/2015 lausunnot ja kommentit

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista Kuopioon ja hyväksyy 27.4.2017 päivätyn hakemuksen siten, että puistorajaukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia Ympäristöministeriön kanssa tehtävässä hakemuksen viimeistelyssä. 

 

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että valtuutettu Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa