Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2017/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8759/2016 Valtuustoaloite

 

Kaupunkirakennelautakunta

79 §

12.4.2017

Kaupunginhallitus

144 §

24.4.2017

 

§ 74

Asianro 8759/10.03.01.02/2016

 

 

Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun risteykseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 12.4.2017 79 §

 

 

                                            Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

                                            Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

                     

Aloite                                  Kaija Räsänen ja 10 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen liikennevalojen rakentamisesta Kellolahdentien ja Sisustajantien sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun risteykseen.

 

Aloitteessa todetaan, että Kellolahdentien ja Sisustajantien risteys on erittäin vaarallinen paikka, erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kaikilta ilmansuunnilta tulee autoja. Kellolahdentiellä kulkee autoja jatkuvana virtana. Sisustajantieltä ja Rastaantien huoltoasemalta tulee paljon autoja ”Lidlin kaupan risteykseen”. Autoilijat, jalankulkijat ja pyöräilijät ovat samassa liikenteen kaaoksessa. Pyöräilijöitä on jäänyt auton alle, kuollutkin.

 

Rastaantien toisella puolella on myös vaarallinen risteys, Kallantien ja Inkilänmäenkadun risteyksessä erityisesti jalankulkijat ovat vaaratilanteessa suojatiellä kulkiessaan. Joka taholta tulee autoja suojatielle, Kallantieltä, Inkilänmäenkadulta ja huoltoasemalta. Talvella jalkakäytävä huoltoaseman vieressä on erittäin liukas.

 

Liikenneturvallisuus on suuresti vaarassa molemmissa risteyksissä. Liikennetiheys on kasvanut siihen mittaan, että tarvitaan liikennevalot. Kaupunginvaltuutetut esittävät liikennevaloja Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun risteykseen.

 

Nykytilanne                       Kellolahdentie on moottoritien rinnakkaisena väylänä toimiva pääkatu. Nopeusrajoitus, sekä Kellolahdentiellä että Kallantiellä on 50km/h. Inkilänmäenkadulla nopeusrajoitus on 40km/h ja Kemilänrinteellä 30km/h. Kellolahdentien ja Kallantien liittymässä on nykyisin liikennevalo- ohjaus.

 

Liikennemäärät (kuva 1.) ovat Kellolahdentien ramppien kohdalla n. 11 100 ajon./vrk, Kellolahdentie- Kallantie liittymän lounaispuolella liikennemäärä lähes 24 000 ajon./vrk. Kallantiellä liikennemäärät ovat Kellolahdentien liittymässä n. 14 300 ajon./vrk ja Inkilänmäenkadun liittymän pohjoispuolella n. 9 500 ajon./vrk. Inkilänmäenkadulla liikennemäärä on n. 4 200 ajon./vrk.

 

Vuosien 2010- 2015 aikana ei poliisin tilastojen mukaan ole sattunut kyseisissä liittymissä yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Ainoastaan yhtenä vuonna on ollut ajoneuvon suistumisonnettomuus, (jossa rattijuopumus mukana) jossa on kuollut yksi henkilö. Kallantien ja Inkilänmäenkadun risteyksessä on sattunut kaksi kevyen liikenteen onnettomuutta ja 9 ajoneuvo- onnettomuutta. Kellolahdentien ja Sisustajantien liittymässä ei ole sattunut yhtään kevyen liikenteen onnettomuutta, mutta 10 ajoneuvo- onnettomuutta.

 

 

Kellolahdentien varressa kulkee n. 4,5- 5,0 metriä leveä kevyen liikenteen väylä, joka on erotettu ajoradasta reunakivellä. Sekä Kallantien että Sisustajantien liittymässä jalankulkijat ja pyöräilijät ylittävät suojatien samassa tasossa autojen kanssa. Suojatiet on varustettu keskikorokkein. Kellolahdentiellä on pääosin kaksi ajorataa suuntaansa.

 

Kallantiellä kevyen liikenteen väylä kulkee molemmin puolin välillä Kellolahdentie- Inkilänmäenkatu. Väylien leveys on n. 4,5 metriä. Kallantiellä Inkilänmäenkadusta Antikkalan suuntaan kulkee n. 4 metriä leveä kevyenliikenteen väylä Kallantien itäpuolella. Kevyen liikenteen väylät on erotettu reunakivellä ajoradasta. Kyseisessä liittymässä jalankulkijat sekä pyöräilijät ylittävät suojatien samassa tasossa autojen kanssa. Suojateillä on keskikorokkeet lukuun ottamatta Kemilänrinteen ylittävää suojatietä. Kallantiellä välillä Kellolahdentie- Inkilänmäenkatu on kaksi ajorataa suuntaansa. Inkilänmäenkadun pohjoispuolella Kallantiellä on yksi ajorata suuntaansa.

 

Tehtävät selvitykset ja suunnitelmat

 

Kevään 2017 aikana valmistuu ”Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä”- selvitys. Selvityksessä sovitetaan valtatien 5 ja sen rinnakkaisten väylien kehittäminen maankäytön, asumisen, elinkeinojen ja palvelurakenteen kehittämiseen. Työssä tuotetaan konkreettinen toimenpideohjelma lähivuosille sekä perusteltu arvio liikenteen pidemmän tähtäimen kehittymisestä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

 

Kyseisessä selvityksessä tuotetaan liikennemalli, joka kuvastaa tämän hetkistä tilaa Vt 5:n rinnakkaisteillä, joihin mm. Kellolahdentien kuuluu. Lisäksi työssä laaditaan ennustemalli, jossa on huomioitu maankäytön kehittyminen sekä muut näköpiirissä olevat muutokset, jotka vaikuttavat liikenteeseen. Liikennemalleihin perustuen työssä tehdään myös liikenteen toimivuustarkasteluja valtatien rinnakkaisille väylille, minkä perusteella määritellään tarvittavat toimenpiteet. Kun kyseinen selvitys on valmis, tehdään tarvittaessa yksityiskohtaisempia tarkasteluja ja laajennetaan toimivuustarkasteluja Kallantien ja Inkilänmäenkadun liittymään.

 

Lisäksi tulee tehdä liikenneturvallisuusselvitys, jossa käydään läpi alueella sattuneet onnettomuudet. Näiden tarkastelujen jälkeen voidaan arvioida liikennevalojen tarpeellisuus sekä muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen toimivuus esitettyihin liittymiin. Tarkasteluihin tulee ottaa mukaan myös Kellolahden rampit. Mikäli moottoritien ramppien liittymiin tarvitaan tehdä muutoksia, on hankkeeseen saatava ELY mukaan, koska moottoritien rampit ovat tiealuetta. Aluetta on syytä tarkastella kokonaisuutena, ei pelkästään Kellolahdentien ja Sisustajantien sekä Kallantien ja Inkilänmäen kadun liittymiä.

 

Perustelut päätösehdotukselle

 

Valtatien 5 liikennekäytävän kehittämisselvityksen lisäksi tarvittavaan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja liikenneturvallisuusselvitykseen ei ole varattu tällä hetkellä resursseja. Tarkoitus on tehdä tarkastelut kaupungin omana työnä ja sitä varten tulee varata riittävät resurssit vuoden 2018 ohjelmiin.

 

Selvityksessä tullaan tekemään liikenneturvallisuusselvitys sekä tarvittaessa tarkemmat toimivuustarkastelut. Parannustoimenpiteiden päättämisen jälkeen toimenpiteistä pyritään laatimaan yleissuunnitelma tarvittaessa ostopalveluna. Yleissuunnitelman jälkeen voidaan tehdä tarvittavat tarkemmat suunnitelmat. Lisäksi tulee ajoittaa toimenpiteet ja toteuttamiseen tulee varautua investointiohjelmassa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                                Esitän, että edellä mainittu lausunto annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Liitteet

 

Valtuustoaloite

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

Kaupunginhallitus 24.4.2017 144 §

 

 

 

Liitteet

 

8759/2016 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

45

8759/2016 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa