Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.05.2017/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 38

Asianro 3856/12.00.01.00/2017

 

 

Nuorisopalveluiden toimintaohjelma 2017 - 2020

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

                                                         

                                         Perusopetuksen ja nuoripalvelujen kehittämissuunnitelmassa 2013 – 2020 sovittiin, että nuorisopalvelut ”päivittää” vuosien 2010-2015 nuoriso-ohjelman.

             

                                    Ohjelman päivitys aloitettiin vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa ja se prosessoitiin nuorisonohjaajien työryhmissä eri teemoilla. Toimintaohjelmaa hiottiin kevään 2017 aikana esitettävään muotoon.

 

                                Toimintaohjelma pyrkii vastaamaan osaltaan kysymyksiin:

 

(Artikkeli Tomi Kiilakoski)

              ”Ongelma, johon sekä nuorisotyön tutkimus että alan työntekijät aika ajoin palaavat, on perustavaa laatua oleva seikka: mitä nuorisotyö on, mikä on sen luonne, mitkä ovat sille ominaiset toimintamallit, miten se eroaa muista toimialoista, millaista kasvatusta se on, jos se nyt on kasvatusta, ja niin edelleen. Nuorisotyön heikkoudeksi on esitetty, ettei nuorisotyö ole onnistunut kuvaamaan ammattimaisen työotteensa luonnetta. Erityisesti näkemys kasvatuksesta on jäsentymätön (Purjo 2012). Tällä on merkitystä sekä ammattikunnan sisäisesti että ammattikunnan ulkopuolelle. Nuorisotyötä luonnehtiikin vahva toiminnallinen traditio, joka on löyhärajainen, rönsyilevä, potentiaalisesti eri kentille laajeneva ja jonka luonteen määrittely on sekä teoriassa että käytännössä toistaiseksi kesken.  Nuorisotyön tieto asuu toiminnassa, ei julkilausuttuna teoriassa ja tutkimuksessa.

 

Osaamishaaste nuorisotyössä on näkemys toiminnan pyrkimyksistä, sisällöstä ja laadusta sekä tarpeellisuudesta nuorten näkökulmasta (Petri Cederlöf)”

 

Toimintaohjelma sisältää  nuorisotyön arvopohjan, muutostekijät, toiminnan ja tavoitteet, palvelujen saavutettavuuden tarkastelun, ohjaajien osaamisen  ja työhyvinvoinnin varmistamisen ja  toiminnan arvioinnin.

 

                  

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion 

                                            nuorisopalveluiden toimintaohjelman vuosille 2017 - 2020.

 

 

 

Liitteet

2

3856/2017 Kuopion nuorisopalvelujen toimintaohjelma 2017-2020

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sani Kuosmanen

puh. +358 44 718 2684

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 17.01 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa