Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.05.2017/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 39

Asianro 3855/12.00.01.00/2017

 

 

Kuopion peruskoulujen oppilas- ja huoltajakyselyt 2017

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

                             Kuopion peruskouluissa toteutettiin 13.3. – 31.3.2017 kaikille 3. luokan, 5. luokan ja 8. luokan oppilaille suunnattu oppilaskysely sekä 13.3. – 23.4.2017 kaikille kyseisten luokka-asteiden huoltajille suunnittu huoltajakysely. Kyselyt mukailivat vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi vuonna 2013 toteutettuja vastaavia kyselyjä. Kysymykset päivitettiin vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.

 

Oppilaskyselyyn vastasi yhteensä 2 147 oppilasta (68 % kohderyhmästä), joista 3. luokan oppilaita oli 778, 5. luokan oppilaita 665 ja 8. luokan oppilaita 704. Kyselyt toteutettiin sähköisesti koulupäivän aikana osana oppitunteja. Huoltajakyselyyn vastasi yhteensä 1 036 huoltajaa, joista 3. luokan oppilaiden huoltajia oli 248, 5. luokan oppilaiden huoltajia 427 ja 8. luokan oppilaiden huoltajia 354. Vastaajia oli kummassakin kyselyssä liki jokaisesta Kuopion peruskoulusta.

Yhteenvedossa tuloksia arvioitaessa on käytetty luokka-astekohtaisia keskiarvoja viisiportaisen asteikon mukaisesti: samaa mieltä (4), jokseenkin samaa mieltä (3), jokseenkin eri mieltä (2), eri mieltä (1), en osaa sanoa.

 

Yhteenveto kyselyn tuloksista

 

Oppilas- ja huoltajakyselyiden perusteella voidaan todeta, että peruskoulujen 3. luokan, 5. luokan ja 8. luokan oppilaat sekä heidän huoltajansa ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä kouluihinsa ja niiden toimintaan. Korkeimmat keskiarvot saivat kaikilla luokka-asteilla ystävien koettu määrä sekä väitteet ”Minua ei kiusata koulussa” ja ”Minua ei syrjitä koulussa”. Heikoimmat keskiarvot saivat väite ”Koulussani on minua kiinnostavaa kerhotoimintaa” sekä huoltajien vastauksissa koettu mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin.

 

Verrattaessa vuoden 2017 kyselyiden kokonaistuloksia vuonna 2013 toteutettujen vastaavien kyselyjen kokonaistuloksiin voidaan todeta, että tuloksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tuloksista ei myöskään nouse esille mitään erityisen hälyttävää.

 

Koettu kiusaaminen ja syrjintä ovat erityisesti oppilaiden näkökulmasta vähentyneet vuodesta 2013. Sen sijaan sekä oppilaat että huoltajat kokevat koululla tapahtuvassa puuttumisessa pientä heikentymistä. Koetun kiusaamisen ja syrjinnän  poistamiseksi kokonaan tehdään jatkuvasti lisää töitä jokaisella koululla.

 

Muutosta parempaan suuntaan on tapahtunut koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden käyttömahdollisuuksissa sekä tietoisuudessa näistä palveluista. Lisäksi huoltajien näkemys Kuopion perusopetuksesta on kehittynyt selvästi positiivisempaan suuntaan.

 

Kehittämisen varaa on kyselyiden tulosten nojalla erityisesti koulujen tarjoamassa kerhotoiminnassa, joka on koettu liian vähäiseksi sekä tarpeita vastaamattomaksi sekä vuonna 2013 että vuonna 2017. Lisäksi oppilaskuntien aktiivisuuden nähdään heikentyneen ja erityisesti huoltajat ovat huolissaan koulutilojen terveellisyydestä sekä ohjaajien riittävyydestä.

 

Tulokset on käsitelty perusopetuksen johtotiimissä toukokuussa. Lisäksi ne käsitellään kouluilla henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

 

 

Vastausten yhteenvedot jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi Kuopion peruskoulujen vuoden 2017 oppilas- ja huoltajakyselyjen tulokset.


                                                          Valmistelija                                                           

Karoliina Peltola

puh. +358 44 718 4001

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa