Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.05.2017/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 40

Asianro 3854/12.00.01.00/2017

 

 

Kuopion lukioiden opiskelijakysely 2017

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Kuopion lukioissa järjestettiin lukioiden opiskelijoille koulujen opetusta ja toimintaa koskeva toimintakysely lukuvuonna 2017. Vastaavankaltainen kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2015.

 

Kyselyyn vastattiin Wilman kautta ja vastauksia tuli yhteensä 628 (2015 vastauksia oli 871). Vastausprosentti oli tällä kertaa 28.

 

Yhteenvedossa tuloksia arvioitaessa on käytetty keskiarvoa kaikkien opiskelijoiden vastauksista asteikolla 1-5.

5 = Täysin samaa mieltä

4 = Samaa mieltä

3 = Ei eri eikä samaa mieltä

2 = Eri mieltä

1 = Täysin eri mieltä

 

Yhteenveto kyselyn tuloksista

 

Yleiskuvana lukiolaisten vastauksissa näkyy, että opiskelijat pitävät lukioita turvallisina yhteisöinä, joissa saa korkealaatuista opetusta ja joissa on hyvä ilmapiiri. Osa-alueen turvallisuus ja ilmapiiri keskiarvo ei ole vertailukelpoinen muihin osa-alueisiin, koska kiusaamista ja häirintää koskevissa kysymyksissä tavoitetila antaa arvon 1, mikä laskee osa-alueen keskiarvoa.

 

Lukiolaiset ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiin valita kursseja muista lukioista, mutta mahdollisuus hyödyntää muiden oppilaitosten kursseja ei saa yhtä hyvää arvosanaa.

 

Pientä muutosta parempaan suuntaan on tapahtunut ensimmäisen ja toisen vuosikurssin osalta tyytyväisyydessä oppimisympäristöihin ja opiskelijoiden osallisuuteen.

 

Heikompaan suuntaan tyytyväisyys on kääntynyt erityisesti kolmannen vuosikurssin osalta mm. opetuksen järjestämisen sekä ohjauksen ja viestinnän osa-alueilla. Opetuksen laatuun myös kolmannen vuosikurssin opiskelijat ovat edelleen tyytyväisiä. Tosin kolmannen vuosikurssin opiskelijoita osallistui kyselyyn vain 63 opiskelijaa, mikä on alle 10 % vuosikurssin opiskelijoista.

 

Päätelaitteiden käyttö opinnoissa on lisääntynyt suunnitellusti. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat myös näkevät päätelaitteiden olevan hyödyllisiä opinnoissa.

 

Tulokset käsitellään lukiokoulutuksen johtotiimissä toukokuussa sekä kouluilla henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 

 

                            

Vastausten yhteenvedot jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi Kuopion lukioiden vuoden 2017 opiskelijakyselyn tulokset.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Kervinen

puh. +358 44 718 4040

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa