Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.05.2017/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 40

Asianro 4346/06.07.04/2017

 

 

Maksutta jaettavat haavanhoitotarvikkeet Kuopion kaupungissa

 

 

Terveysjohtaja Jari Saarinen
Terveyspalveluiden tukipalvelut

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 5 §).

 

Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja seurantaa kotona, parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä elämän laatua. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 3/2014 antoi toimenpide-ehdotuksia terveyskeskusten hoitotarvikejakeluun. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi myös selvityksessään (2014:28) kuntien hoitotarvikejakelua. Selvityksen mukaan kunnat voivat laatia omia ohjeistuksiaan hoitotarvikkeiden jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tarvikemäärää, kuten esimerkiksi diabetesta sairastavan henkilön sairauden hoitoon tarvittavia liuskoja. Käypä hoito -suosituksissa on esitetty ohjeellisia määriä hoitotarvikkeiden tarpeista.

 

Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö ja tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa.

 

Hoitotarvikejakelu aloitetaan, mikäli tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli 3 kk kestävää. Tarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti.

 

Aluehallintovirasto antoi huomautuksen vuonna 2015 Tampereen kaupungin Hyvinvointipalvelujen Kotihoidolle terveydenhuoltolain mukaisen hoitotarvikejakelun laiminlyömisestä, koskien ns. lääkeaineita sisältäviä haavanhoitotuotteita.

 

Kuopion kaupungin hoitotarvikejakelussa on ollut käytäntö, että potilas saa kotona tapahtuvaan kroonisen haavan haavanhoitoon maksutta perushoitotarvikkeet, eikä ns. lääkeaineita sisältäviä haavanhoitotuotteita. Nykyinen käytäntö asettaa Kuopion kaupungin asukkaat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä haavanhoito toteutetaan. Haavanhoidon toteutuessa avovastaanotoilla kaikki hoitotarvikkeet ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta kotona hoidettaessa asiakas joutuu itse kustantamaan hoitotarvikkeet.

 

Hyvin toimiva hoitotarvikejakelu tukee pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä. Kun haavat hoidetaan asianmukaisella tuotteella ne paranevat nopeammin, komplikaatioriskit vähenevät, lääkärissä käyntien ja kotihoidon tarve vähenevät.  Näin voidaan saada merkittävää kustannussäästöä. Merkittävä osa haavanhoidon kokonaiskustannuksista tulee muusta kuin itse hoitotarvikkeista, kuten hoitajien työajasta ja sairaalahoidon kustannuksista.

 

Edellä mainittujen asioiden pohjalta on tarkoituksenmukaista muuttaa Kuopion kaupungin hoitotarvikejakelu käytäntöä haavanhoitotarvikkeiden osalta koskemaan myös ns. lääkkeellisiä haavanhoitotuotteita

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Terveysjohtaja Jari Saarinen

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy ohjeen maksutta jaettavista hoitotarvikkeista ja –välineistä. Ohjeeseen on lisätty ns. lääkkeelliset haavanhoitotarvikkeet.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Annikki Venetvaara

puh. +358 44 718 6306

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa