Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.06.2017/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 4902/10.00.02.01/2017

 

 

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Savolanniemessä

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Kaupunki omistaa rivitalotontteja Savolanniemessä. Yksi tonteista on omarantainen ja neljä tonttia rajoittuu rantapuistoon. Tontteja esitetään myytäviksi tarjousten perusteella.

 

Tonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

                                                         

                                                         

Yleiskartta tonttien sijainnista

 

Savolanniemen länsiosan tontit

 

Savolanniemen itäosan tontti

 

Savolanniemen länsi-osa

                                                         

Savolanniemen länsiosassa sijaitsevat 4 rivitalotonttia rajoittuvat rantapuistoon. Tontit on asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Rakennusoikeus määräytyy asemakaavan mukaisen tehokkuusluvun e=0,50 mukaisesti.

 

Tonteille on tarjouskilpailua varten määritettävä ns. alimmat hyväksyttävät hinnat. Rivitalotontit hinnoitellaan pääsääntöisesti tonttien rakennusoikeuden mukaisesti. Savolanniemen länsiosan tonteille esitetään alimmaksi hyväksyttäväksi rakennusoikeuden hinnaksi 130 €/k-m2, jonka katsotaan edustavan sopivaa tarjouskilpailun lähtöhintaa alueella.

 

Savolanniemen länsiosan tonttien pinta-alat, rakennusoikeudet ja alimmat hyväksyttävät hinnat on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

    Tontti

Pinta-ala   (m2)

Rakennusoikeus

         (k-m2)

         Alin

 hyväksyttävä

 hinta (euroa)

   34-75-3

     2 030

         1 015

         131 950

   34-75-4

     1 897

           948

         123 240

   34-76-4

     2 321

         1 160

         150 800

   34-76-5

     2 321

         1 160

         150 800

 

Tontit ovat valmiin kunnallistekniikan piirissä.

 

Savolanniemen itäosa

 

Savolanniemen itäosassa sijaitseva tontti on omarantainen. Tontti on asemakaavassa osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Rakennusoikeus määräytyy asemakaavan mukaisen tehokkuusluvun e=0,50 mukaisesti.

 

Tontille on tarjouskilpailua varten määritettävä ns. alin hyväksyttävä hinta. Rivitalotontit hinnoitellaan pääsääntöisesti tontin rakennusoikeuden mukaisesti. Savolanniemen itäosan tontille esitetään alimmaksi hyväksyttäväksi rakennusoikeuden hinnaksi 160 €/k-m2, jonka katsotaan edustavan sopivaa tarjouskilpailun lähtöhintaa alueella.

 

Savolanniemen itäosan tontin pinta-ala, rakennusoikeus ja alin hyväksyttävä hinta on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

    Tontti

Pinta-ala   (m2)

Rakennusoikeus

         (k-m2)

         Alin

 hyväksyttävä

 hinta (euroa)

   34-196-1

     5 707

         2 853

         456 480

 

Tontti on valmiin kunnallistekniikan piirissä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle edellä valmistelutekstissä olevissa taulukoissa lueteltujen tonttien myymistä tarjousten perusteella noudattaen taulukoissa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja.

 

Tarjouskilpailussa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1.        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut määrittelee kansliatoimenpitein tonttien tarjouskilpailun ajankohdan ja muut tarjouskilpailun tarkemmat ehdot.

2.        Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteen oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

3.        Tontit myydään korkeimman tarjouksen tehneille. Tarjouksen tekijä voi ostaa myös useita tontteja.

4.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Kiinteistöjohtaja tai tonttipäällikkö oikeutetaan päättämään tonttien myymisestä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

5.        Alimmat hyväksyttävät hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1925 (joulukuu 2016) ja hintoja tarkistetaan vuosittain tammikuussa, jos joidenkin tonttien tarjouskilpailu ajoittuu tuleville vuosille.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa