Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 09.08.2017/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 5645/00.02.03/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouskutsun / esityslistan toimittaminen 12.6.2017 - 31.5.2021

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Hallintosäännön 132 §:ssä on määräykset kokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä seuraavasti:

 

-       Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

-       Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

-       Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

-       Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

-       Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt.

 

-       Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Puheenjohtaja

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää seuraavaa: kokouspäivän ollessa keskiviikko, kokouskutsu ja esityslista kokoukseen toimitetaan jakeluun postitse viimeistään kokousta edeltävänä torstaina. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista on nähtävänä myös internetissä (www.kuopio.fi) viimeistään kokouspäivää edeltävänä perjantaina.

 

Päätös                                            Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas toimii esittelijänä tässä asiassa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa