Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 09.08.2017/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 5540/00.02.03/2017

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen ajalla 12.6.2017 - 31.5.2021

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

Hallintosäännön 150 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta mm. seuraavasti:

 

-       Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

 

-       Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

 

-       Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

-       Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Kuntalain 140 §:ssä on määräys päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenille. Sen mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kunnan verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Käytännössä määräys tarkoittaa sitä, että toimielimen tulee päättää, milloin pöytäkirja laitetaan nähtäville kunnan verkkosivuille. Pöytäkirja tulee olla nähtävillä myös hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen johdon tukipalvelujen toimistossa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Puheenjohtaja

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan tekniikan niin mahdollistaessa heti lautakunnan kokouksen päättymisen jälkeen ja päätökset julkaistaan niin ikään samana päivänä välittömästi tarkastamisen jälkeen Kuopion kaupungin kotisivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä johdon tukipalveluissa, Minna Canthin katu 24 (3. kerros) kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättymiseen saakka.

 

 

 

Päätös                                            Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas toimii esittelijänä tässä asiassa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa