Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.08.2017/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 21

Asianro 3486/10.03.01.01/2016

 

 

Kauppakadun jatkeen aallonmurtajan yleissuunnitelma

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelupalveluiden tukipalvelut

                                                         

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 7.12.2016 kokouksessaan Kauppakadun jatkeen aallonmurtajan yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamista ja lausuntoja varten. Aineisto oli julkisesti nähtävänä 12.12.2016 - 15.1.2017. Yleissuunnitelmaluonnoksen avoin esittelytilaisuus järjestettiin 20.12.2016.

 

Nähtävilläoloaikana tulleiden lausuntojen ja muistutusten pohjalta on tehty yleissuunnitelmaluonnokseen muutoksia ja täydennyksiä. Muutoksia on esitelty Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Museoviraston, Kuopion kulttuurihistoriallisen museon sekä Asunto Oy Kuopion Sataman Helmen edustajille 31.5.2017.

 

Suunnitelmamuutoksessa keskeisiä asioita ovat olleet suunnitelma-alueen maankäyttö, laajuus, RKY -alueen (Kuopion satama-alue) huomiointi, vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi ja alueen käyttöhistorian selvitys, satama-alueen näkymät ja näkymäakselit sekä uudet toiminnot.

 

Maankäytön osalta eteläinen aallonmurtaja on sijoitettu voimassa olevan asemakaava-alueen mukaiseksi. Kauppakadun jatkeen päädyssä olevaan taitteen rakennettava promenadin jatke sijoittuu hieman asemakaava-alueen ulkopuolelle (leveys n. 10 m ja pituus n. 40 m). Ylityksen osuudella vesialue on Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (vuonna 2001) vesialue on merkitty vesiliikennealueeksi (LV). Ylitys mahdollistaa Kauppakadun jatkeen ja pohjoisen aallonmurtajan väliin muodostuvalla kannaksella eri liikennemuotojen turvallisen yhteensovittamisen. Lisäksi ylitys muodostaa Kauppakadun näkemäakselin suunnassa promenadin jatkeen joka liittyy luonnollisesti pohjoisen aallonmurtajan alueeseen ja eri toimintoihin. Aluevaraus sauna- ja ravintolarakennukselle on siirretty pohjoisen aallonmurtajan ulommaiseen kulmaukseen. Eteläisen aallonmurtajan siirto on lyhentänyt ravintola- ja hotellilaivoille varattua rantalaituriosuutta. Lyhentymisen aiheuttamia vaikutuksia on minimoitu eteläisen aallonmurtajan kaventamisella sen siirron yhteydessä.

 

RKY -alueen osalta on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia Kuopion satama-alueeseen ja historiallisiin rakennuksiin. Keskeisiä asioita ovat olleet mm. historiallisten rakennusten näkymät sekä Kauppakadun ja Vahtivuorenkadun näkymäakseleiden säilyttäminen myös jatkossa. RKY -alueesta on laadittu liitteenä oleva erillinen katsaus ja havainneaineistoa on täydennetty valokuvasovituksin.

 

Vedenalaisarkeologinen inventointi on tehty alueelle touko-/kesäkuussa 2017, raportti inventointityöstä sisälsi myös alueen käyttöhistorian selvityksen.

 

Valmistuneen inventointiraportin ja suunnitelmamuutoksen perusteella on pyydetty museovirastolta uusi lausunto hankkeesta. Museovirastolta saadun uuden lausunnon perusteella hankkeen jatkamiselle ei ole esteitä vedenalaisen kulttuuriperinnön kannalta.

 

Eteläisen aallonmurtajan siirron yhteydessä on vähennetty alueelle osoitettujen uusien toimintojen ja aluevarausten määrää. Eteläiselle aallonmurtajalle on esitetty pienpelikentät sekä avointa viheraluetta. Aallonmurtajan päätyyn esitetty aluevaraus uudisrakennukselle sekä vesitasotoiminnalle on poistettu. Aluevaraus sauna- ja ravintolarakennukselle on sijoitettu pohjoisen aallonmurtajan ulkokulmaukseen.  Aluevarauksen viereen vesialueelle on esitetty ohjeellisena aluevaraus kelluville rakenteille (laituri, ulkoallas, esiintymislava). Aluevarauksen viereen esitetyn tapahtuma-aukion käyttö on tarkistettu monikäyttöalueeksi. Aluetta käytetään esimerkiksi ajoyhteyden kiertotilana, tapahtumissa katettuna alueena, tilapäisten pelikenttien ja siirrettävän lavan sijoittamiseen tai väliaikaiseen pysäköintiin.

 

Eteläisen ja pohjoisen aallonmurtajien päätyihin muotoiltujen laajennusten kohdille rakennettavilla vesistötäytöillä, rantarakenteilla ja kunnallistekniikan varauksilla mahdollistetaan jatkossa aallonmurtajien monipuolinen käyttö sekä murtajien päätyihin yksittäisten uudisrakennusten sijoittaminen. Mikäli murtajien päätyihin sijoittuisi yritystoimintaa, vastaa yrittäjä toimintansa vaatimista tarvittavista lupaprosesseista ja ilmoitusten tekemisestä.

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon, kunnan talouteen sekä yrityksiin. Hankkeella mahdollistetaan käyttösuunnitelman mukainen alueen jatkokehittäminen sekä alueen palvelutarjonnan monipuolistaminen.

 

Kuopion matkustajasatama ja Maljalahden vierasvenesatama luovat mm. matkailijoille mielikuvan Kuopiosta satamakaupunkina. Hankkeen toteutus vahvistaa Kuopion kaupungin asemaa yhtenä Suomen vilkkaimmista ja suurimmista sisävesisatamista.

 

Alueen maankäyttö täydentää kaupunkirakennetta ja -kuvaa, mahdollistaa nykyistä laajemman virkistyskäytön, parantaa pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä, kasvattaa palvelun tarjontaa satamassa asioiville ja vesillä liikkujille sekä tarjoaa paremmat mahdollisuudet tapahtumien järjestämiseen. Puuston määrä alueella lisääntyy, mikä vaikuttaa positiivisesti alueen viihtyisyyteen sekä ilmastoon.

 

Hanke parantaa alueella yritystoiminnan toimintamahdollisuuksia. Yritystoiminnan kasvulla on puolestaan positiiviset vaikutukset alueen vetovoimaisuuteen, tarjoten hyvät mahdollisuudet alueen virkistys- ja tapahtumakäytön lisäämiseen. Alueen toteutus työllistää myös rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy 15.6.2017 päivätyn Kauppakadun jatkeen aallonmurtajan yleissuunnitelman ja merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen.

 

 

 

 

 

Liitteet

6

2139/2016 Alueen käytön ja toimintojen yleissuunnitelma, asemapiirustus (muutos A 15.6.2017)

 

7

2139/2016 Alueen hulevesien hallinnan ja vesihuollon yleissuunnitelma, asemapiirustus (muutos 15.6.2017)

 

8

2139/2016 Havainnekuvat_ja valokuvasovitteet, koosta (muutos  A 15.6.2017)

 

9

2139/2016 Yleissuunnitelman selostus (muutos A 15.6.2017)

 

10

2139/2016 Katsaus Kuopion sataman kulttuuriympäristöön ja historiaan

 

11

2139/2016 Kuopion Maljalahden ja matkustajasataman arkeologinen vedenalaisinvestointi

 

12

2139/2016 Lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                         

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Ismo Apell poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa