Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.08.2017/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 25

Asianro 6107/02.05.01.00/2017

 

 

Talkoorahan myöntäminen Maaningan Käärmelahden vene- ja uimarannan kunnostamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Käärmelahden kyläyhdistys ry toimii alueellaan kylien asukkaiden, yhteisöllisyyden ja alueen kehittämisen hyväksi. Kyläyhdistyksen tavoitteena on kunnostaa Maaningan Käärmelahden vene- ja uimarantaa sen palvelutason parantamiseksi. Käärmelahden kyläyhdistys ry on käsitellyt rannan kunnostamista kokouksessaan, jossa se on saanut varauksettoman puollon.

 

Talkoorahahanke                       Käärmelahden kyläyhdistys ry hakee vuodelle 2017 talkoorahaa 7 852,65 euroa. Kyläyhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa Maaningalla sijaitsevan Käärmelahden vene- ja uimarantaa. Käärmelahden kyläyhdistys ry on vuokrannut Kuopion kaupungin omistuksessa olevan Käärmelahden vene- ja uimarannan kiinteistön ja ylläpitää ranta-aluetta. Vene- ja uimaranta on viime vuosina käynyt ahtaaksi eikä vene- ja laituripaikkoja riitä kasvavaan tarpeeseen kaikille halukkaille. Nykyiset venepaikat ovat vuosien saatossa jääneet vesakoituneen rannan uumeniin ja ranta on liettynyt kasvillisuuden vuoksi käyttökelvottomaksi. Rantaan johtava tie kaipaa perusparannusta.

 

Vene- ja uimarannan kunnostamiseksi tehtäviä töitä ovat maa-aineksen lisääminen venerantaan ja uusien venepaikkojen lisääminen, rannalle vievän tien sorastus ja ojitus, venepaikoille vievän polun kunnostus ja rummun asennus kuivatuksen parantamiseksi sekä uimarannan hiekka-alueen laajentaminen. Kyläyhdistys on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä rannan kunnostussuunnitelman sekä arvion hankkeen kustannuksien muodostumisesta. Yhdistys on arvioinut hankkeen kustannuksiksi venerannan maa-ainekset 3 700 euroa, suodatinkangas 300 euroa, rumpu 200 euroa, konekustannukset 800 euroa, yhteensä 5 000 euroa. Venetelitarvikkeet (puumateriaali, telat, rullat, tuet, vinssit, kulmalevyt ja ruuvit) ovat yhteensä 2 852,65 euroa. Kokonaiskustannukset yhteensä ovat 7 852,65 euroa.

 

Talkoorahat käytetään talkoorahahakemuksen mukaisten materiaalien, tarvikkeiden ja konetyön kuluihin. Kaikki työt tehdään kyläyhdistyksen jäsenten toimesta talkootyönä, jota yhdistys on arvioinut kertyvän noin 250 tuntia.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Käärmelahden kyläyhdistys ry selvittää mahdolliset tarvittavat lupa-asiat. Esimerkiksi vesistöalue kiinteistön kohdalla kuuluu Käärmetsaaren osakaskunnan alueeseen, joten yhdistyksen tulee varmistaa vesirajassa tehtäviin toimiin lupa myös vesistöalueen osakaskunnalta. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että vene- ja uimarannan hoito- ja ylläpitovastuu säilyy Käärmelahden kyläyhdistys ry:llä.

Vaikutusten arviointi                Käärmelahden kyläyhdistys ry on aktiivinen toimija alueellaan ja toimii alueensa asukkaiden hyväksi. Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Käärmelahden asukkaiden yhteisöllisyyttä huomattavasti sekä parantaa vene- ja uimarannan käyttöä kyläläisille, vapaa-ajan asukkaille ja alueen vierailijoille. Kunnostustyöllä parannetaan uimarannan ja venepaikkojen käyttömahdollisuuksia ja lisätään venepaikkojen määrää sekä samalla ranta-alueen ja sinne vievän tien turvallisuus kohentuu. Lisäksi siisti ranta-alue houkuttelee käyttäjiään entisestään. Käärmelahden vene- ja uimarannan palvelutaso on perusteltua säilyttää hyvänä ja samalla parannetaan turvallisuutta.

 

Esitys                                              Esitän, että Käärmelahden kyläyhdistys ry:lle myönnetään talkoorahaa 7 852,65 euroa Käärmelahden vene- ja uimarannan kunnostamiseen. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

Liitteet

19

6107/2017 Hakemus

 

20

6107/2017 Kunnostussuunnitelma

 

21

6107/2017 Kustannusarvio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa