Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.08.2017/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 24

Asianro 6110/02.05.01.00/2017

 

 

Talkoorahan myöntäminen Haatalan kylän Nakurannan saunarakennuksen rakentamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija           Vuonna 2015 rekisteröidyn kyläyhdistyksen Haatalan kylät ry tavoitteena on rakentaa kahden kylän yhteinen kokoontumis- ja harrastepaikka sekä parantaa alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.

 

Haatalan kylät ry:lle on myönnetty vuonna 2015 talkoorahaa Kuopion kaupungin omistaman Nakurannan tilan rakentamiseen 13 000 euroa kotarakennuksen rakentamiseen ja vuonna 2016 uima- ja venerannan kunnostamiseen sekä pysäköintialueen ja tien parantamiseen 5 000 euroa. Nakurannan kokonaisuuteen kuuluu yhdistyksen vuodesta 2014 ylläpitämä uima- ja veneranta sekä vuonna 2015 rakennettu hirsinen kotarakennus. Viime vuonna yhdistys teki rannalle myös rantalentopallokentän. Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa saunarakennus.

 

Talkoorahahanke                       Haatalan kylät ry hakee vuodelle 2017 talkoorahaa 15 000 euroa. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa Nakurannan kokoontumis- ja harrastepaikalle sauna- ja käymälärakennus, sähköistys ja saunan jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Vuoden 2017 tehtävät työt eivät ole päällekkäisiä edellisten talkoohankkeiden kanssa, vaan jatkavat Nakurannan kokoontumis- ja harrastepaikan rakentamista.

 

Talkoohankkeen kustannukset koostuvat konekustannuksista, maa-aineksista, rakennusmateriaaleista ja -tarvikkeista sekä sähkötöistä ja -tarvikkeista. Yhdistyksen kustannusarvio koko hankkeelle on 24 000 euroa ja yhdistys kattaa loppuosan kustannuksista omista varoistaan. Kyläyhdistys on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä kustannusarvion (liite 1) kone- ja materiaalikuluista sekä arvion hankeen talkootyötunneista sekä saunarakennuksen suunnitelmaluonnoksen (liite 2). Talkoorahat käytetään kustannusarvion mukaisiin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja konetyöhön. Työ tehdään talkootyönä kyläläisten toimesta. Talkootyön osuudeksi yhdistys on arvioinut yhteensä 264 tuntia.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Haatalan kylät ry selvittää tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että kyläyhdistys jatkossakin vastaa hoidosta ja ylläpidosta. Talkoohankkeessa tehtävät työt eivät saa olla päällekkäisiä aikaisempien töiden kanssa, vaan niiden tulee jatkaa Nakurannan kehittämistä. Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti henkilön palkkaamista ei voida korvata talkoorahalla, joten sähköjen asennustyöt ja sähköliittymä eivät ole talkoorahakelpoisia. Materiaali-, tarvike- ja konekustannukset täyttävät talkoorahakelpoisuuden. Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti yli 10 000 euroa ylittävältä osalta talkoorahaa myönnetään 50 %.

Vaikutusten arviointi                Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Haatalan kylien yhteisöllisyyttä huomattavasti sekä parantaa alueen viihtyisyyttä sekä harraste- ja kokoontumismahdollisuuksia. Viime vuonna rakennettu kotarakennus on aktiivisessa käytössä. Uimarannalla järjestetään uimakouluja, veneranta on vilkkaassa käytössä ja lentopallokentällä järjestetään lentopalloiltoja. Kohde sijoittuu Maaninkajärven rantaan kulttuurimaisema-alueelle ja sille on suunniteltu myös matkailullista pienimuotoista käyttöä. Saunarakennuksen rakentamisella Haatajan kylän Nakurannan alueen yleistä virkistyskäyttöä parannetaan olennaisesti. Nakuranta palvelee kyläläisten lisäksi vapaa-ajan asukkaita ja alueen vierailijoita.

 

Esitys                                              Esitän, että Haatalan kylät ry:lle myönnetään talkoorahaa 12 500 euroa saunarakennuksen rakentamiseksi Haatalan kylän Nakurantaan. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

Liitteet

15

6110/2017 Hakemus

 

16

6110/2017 Kustannusjako

 

17

6110/2017 Saunan luonnos tarjouksille

 

18

6110/2017 Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa