Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 39

Asianro 6464/10.03.01/2017

 

 

Presidentinkadun liikenneturvallisuus

 

 

 

                                                          Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

                                                          Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Anomus                                         Savon koulutuskuntayhtymä esittää, että Presidentinkadun liikenneturvallisuutta parannettaisiin. Sakky:n mielestä Presidentinkadulle ammattikoulun eteen pitäisi rakentaa hidastetöyssyt. Perusteena he esittävät, että kadun ajonopeudet nousevat koviksi ja kadun ylittävät suojatiet ovat siksi turvattomia. Sakky on valmis suunnitteluttamaan ja maksamaan hidasteiden rakentamisen.

 

Kaupunkirakennelautakunnan päätös 10.10.2012 (§207)

 

Edellisen kerran asiaa on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 2012. Tuolloin esillä oli suojateiden turvallisuuden ohella myös pysäköinti- ja linja-autopysäkkiasiat. Lautakunnan päätös on liitteenä.

 

Lautakunnan päätöksen mukaan kaupunki olisi osallistunut pysäkkien rakentamiseen, jos Sakky olisi hyväksynyt esitetyn kustannusjaon. Koska Sakky ei kommentoinut asiaa mitenkään, asia raukesi. Kaupungin liikennesuunnittelu esitti, että töyssyjen sijaan suojateille rakennettaisiin keskikorokkeet. Lautakunta kuitenkin päätti, että suojateille ei tehdä mitään.

 

Nykytilanne                                  Presidentinkadulla on 40 km/h nopeusrajoitus. Kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä, mutta kevyen liikenteen väylää ei ole. Savon ammatti- ja aikuisopiston kohdalla on pysäkkipari etelästä ja pohjoisesta tuleville linja-autoille. Opiston kohdalla Presidentinkadulla on kaksi suojatietä. Kaartokadulla Presidentinkadun risteyksessä entisen kauppaopiston kohdalla on myös suojatie. Presidentinkatu on luonteeltaan tonttikadun ja kokoojakadun yhdistelmä.

 

Vuonna 2012 tehtyjen laskentojen mukaan Presidentinkadun liikennemäärä koulun kohdalla oli 6400 ajon/vrk. Vilkkaimmillaan liikenne oli klo 9 - 10 ja 16 - 17, jolloin koulun ohi kulki n. 580 ajon/h. Vuorokausiliikennemäärä on varsin suuri kadun luonteeseen nähden. Osa liikenteestä suuntautuu koulun pihaan, osa on läpiajoa. Keskimääräinen ajonopeus on 35 km/h, joka on varsin tavanomainen tulos 40 km/h nopeusrajoitusalueella. Toisaalta koulun kohdalla käytetään myös kovia nopeuksia. Suurin mitattu nopeus oli 72 km/h. Kaikkiaan 40:n ylittäviä nopeuksia oli n. 22 %. Varsinkin aamuisin ja iltapäivisin Presidentinkadulla kulkee oppilaitosten vuoksi linja-autoja.

 

Presidentinkadun ympäristön kaavahanke

 

Presidentinkadun ympäristöön on laadittu uusi asemakaava, joka tulee vahvistettavaksi lähiaikoina. Kaavan mukaan presidentinkatu katkaistaan ennen nykyisiä ammattikoulun rakennuksia. Kadusta tulee umpikatu, joka palvelee kadun varren nykyisiä ja tulevia asuinrakennuksia. Ammattikoulun kohdalta katu poistetaan käytöstä. Nykyiset oppilaitosten rakennukset puretaan pääosin pois. Puistokadulta Jynkänkadulle rakennetaan uusi katu, joka kulkee osin nykyisen Sakkyn alueen läpi. Tämän hetkisen tiedon mukaan lopulliset katumuutokset ajoittuvat vuodelle 2023.

 

Perustelut päätösesitykselle

 

Presidentinkadun liikenneturvallisuusongelmat johtuvat osittain siitä, että oppilaat käyvät tupakalla koulualueen ulkopuolella. Kaupunki ei ole ollut kovin halukas rakentamaan töyssyjä, jotta oppilaat ja koulun henkilökunta voisivat käydä tupakalla kaupungin puistoalueella. Lisäksi on katsottu, että kaupungilla on ollut liikenneturvallisuusrahoille kiireellisempiä kohteita.

 

V. 2012 tehtyjen nopeusmittausten mukaan Presidentinkadulla ajetaan jonkun verran ylinopeutta. Oppilaitosten edustan suojateillä on koulupäivinä paljon käyttäjiä. Näiden perusteella kaupunki voi antaa luvan töyssyjen rakentamiseen. Koska Sakky on luvannut hoitaa suunnittelu- ja rakentamiskustannukset, rakentaminen ei veisi määrärahoja muista liikenneturvallisuuskohteista.

 

Kaupunki edellyttää, että laaditut suunnitelmat hyväksytetään kaupungilla. Samoin rakentamisesta pitää sopia kaupungin kanssa. Presidentinkadulla on aamuin ja illoin linja-autoliikennettä. Kadulle rakennettavien hidasteiden pitää olla ns. linja-autotöyssyjä. Ne voivat olla asfaltista muotoiltuja kaaren muotoisia tehtyjä töyssyjä.

 

Joukkoliikenteen lausunto

 

Joukkoliikenneyksikön näkökulmasta estettä töyssyjen rakentamiselle ei ole, jos töyssyt ovat joukkoliikennereitille soveltuvaa mallia.      

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole ilmasto-, ympäristö tai yritysvaikutuksia. Liikenneturvallisuuteen päätöksellä on myönteinen vaikutus.

 

 

Esitys                                              Savon koulutuskuntayhtymälle annetaan lupa toteuttaa Presidentinkadulle oppilaitosten eteen hidasteet.  Koulutuskuntayhtymän on hyväksytettävä suunnitelmat kaupungilla. Töyssyjen rakentamisesta, mm. toteuttajasta ja aikataulusta, kaupunki ja koulutuskuntayhtymä sopivat myöhemmin. Suunnittelu- ja rakentamiskuluista vastaa koulutuskuntayhtymä.

 

 

Liitteet

19

6464/2017 Kaupunkirakennelautakunnan päätös 10.10.2012  § 207

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouko Häyrinen

puh. +358 44 718 5423

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa