Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 31

Asianro 6505/10.00.02.00/2017

 

 

Tontin 297-8-39-4 (Miilukatu 2) myynti

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Asunto Oy Yritys -niminen yhtiö hallinnoi 21.4.1982 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Haapaniemen kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 297-8-39-4. Yhtiö on ilmoittanut halukkuutensa ostaa vuokraoikeudella hallitsemansa tontin. Tontin voimassa oleva maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2017. Tontin maanvuokrasopimuksen uusimisesta on päätetty tonttipäällikön 9.6.2017 § 58 päätöksellä. Päätöksellä tontin vuokra-aikaa on jatkettu 31.12.2045 saakka.

 

Tontti on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-27). Tontin pinta-ala on 3 115 m² ja rakennusoikeus 1 350 k-m². Tontilla sijaitsee kuntarekisterin mukaan vuonna 1929 rakennettu 1 031 k-m²:n suuruinen asuinrakennus ja vuonna 2010 rakennettu 15 k-m²:n suuruinen talousrakennus.

Kerros- ja rivitalotontit hinnoitellaan rakennusoikeuden mukaan. Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 päätöksen mukaisesti kerros- ja rivitalotonttien hintana vuonna 2017 on Haapaniemen kaupunginosassa käytetty kerrosneliöhintaa 165,99 €/k-m². Kaupunginvaltuuston hyväksymiä hintoja on ollut mahdollista korottaa tai alentaa 20 % tonttikohtaisten olosuhteiden perusteella.

 

Tontilla sijaitseva asuinrakennus on asemakaavamääräyksellä (sr-2) osoitettu suojeltavaksi. Asemakaavamääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas, eikä sitä saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Tontin uusi vuokra määriteltiin maanvuokrasopimuksen uusimista koskevassa tonttipäällikön 9.6.2017 § 58 päätöksessä voimassa olleen Haapaniemen kaupunginosan hinnan 165,99 €/k-m² perusteella. Asemakaavan mukainen suojelumääräys katsottiin tontilla rajoittavaksi tekijäksi ja merkinnästä johtuen vuosivuokraan myönnettiin 10 % alennus.

 

Tontin myynnille ei katsota olevan esteitä, joten tontti 8-39-4 voidaan myydä Asunto Oy Yritys -nimiselle yhtiölle. Myyntihinta esitetään määritettäväksi samalla kerrosneliöhinnalla kuin mitä tonttipäällikön 9.6.2017 § 58 päätöksessä päätetty uusi vuokra. Asemakaavan mukaisesta suojelumerkinnästä johtuen myös tontin myyntihintaan esitetään käytettäväksi 10 % alennusta. Tällöin kerrosneliöhinta tontilla olisi 149,39 €/k-m² ja tontin myyntihinnaksi muodostuisi 201 677 euroa.

 

Vaikutusten arviointi                Asia on ilmastopoliittisesti neutraali. Päätösesityksellä ei ole yritysvaikutuksia.

 


 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle tontin 297-8-39-4 myyntiä Asunto Oy Yritys -nimiselle yhtiölle seuraavin ehdoin:

 

1.        Kauppahinta on 201 677 euroa, joka on maksettava kaupungille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

2.        Omistusoikeus siirtyy ostajalle heti kauppakirjan allekirjoituksin.

3.        Ostaja vastaa varainsiirtoveron ja lainhuutokustannuksen maksamisesta.

4.        Kaupunki vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta.

5.        Ostaja vastaa vuokramiehelle kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä kaupantekohetkeen saakka.

6.        Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien myyntiehtoja.

7.        Päätös on voimassa 15.12.2017 saakka, johon mennessä kauppakirja on allekirjoitettava.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 44 718 5536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa