Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2017/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 83

Asianro 7579/10.02.02/2015

 

 

Rauhalahden osayleiskaava

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Rauhalahden ja sen lähialueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinalueen tarkoituksen mukainen sijoittuminen nykyiselle matkailualueelle Kivilammen pohjoispuolelle. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan kaupunkirakenteen tiivistämismahdollisuuksia asumisen ja Jynkän lähiökeskuksen osalta. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.

 

Osayleiskaavan pinta-ala on noin 84 hehtaaria, josta vesialuetta 9 hehtaaria. Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu noin 1 200 uutta asukasta, josta noin 900 asukasta Kivilammen pohjoispuolelle ja muille täydennysrakentamisalueille palvelukeskustaan ja Rahkamäkeen noin 300 asukasta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten 10.4.2017 ja ehdotus oli nähtävillä 24.4. - 27.5.2017. Kaavaehdotusta on tarkennettu saatujen palautteiden pohjalta. Tehdyt tarkennukset eivät ole merkittäviä. Hyväksytyt vastineet toimitetaan muistutuksen tehneille (MRL65.2§).

 

Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 28.8.2017.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 4.9.2017 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

2

7579/2015 Rauhalahden osayleiskaava (4.9.2017)

 

3

7579/2015 Lausunnot ja muistutukset vastineineen (4.9.2017)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Leminen

puh. +358 44 718 5435

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle  kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa