Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2017/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 84

Asianro 3930/01.01.00/2017

 

 

Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijoiden viran perustaminen

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

 

                                                          Kuopion Tilakeskuksessa työskentelee kaksi työsopimussuhteista rakennusterveysasiantuntijaa. Heidän työkuvaansa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtamisen tulosyksikössä kuuluu tehtäviä, kuten esimerkiksi

 

-         sisäilmailmoitusten vastaanottaminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen yhteistyössä muiden sisäilmaprosessin osapuolten kanssa

-         sisäilmaongelmien selvitystyön johtaminen

-         osallistuminen kohdekohtaisten sisäilman tarkastusryhmien toimintaan

-         kiireellisistä sisäilma- ja kuntotutkimuksista sekä sisäilmakorjauksista ja toimenpiteistä päättäminen ja teettäminen

-         osallistuminen viranomaistarkastuksiin (ympäristöterveys ja työsuojelu) yhteistyössä asiakkuuspäällikön kanssa

-         toimiminen asiantuntijana uudis- ja korjaushankkeissa tarvittaessa ulkopuolisen sisäilma-asiantuntijan kanssa

-         tilojen toimintaa turvaavia laitteiden hankkiminen ja hallinta

-         osallistuminen kaupungin kiinteistöjen ennaltaehkäisevään sisäilma-asioiden hoitoon, kuten mm. kiinteistöjen kuntotiedon päivityksiin, vuosikorjausohjelman laadintaan (PTS), ylläpitoluokitusten ylläpitämiseen ja hoitamiseen, laatutasojen määrittelyyn sekä laadunvarmistustoimien kehittämiseen.

 

Palvelun laadun varmistamiseksi Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntija -tehtävissä toimivien tulee voida käyttää julkista valtaa ja tehdä omaan asiakastyöhönsä liittyviä päätöksiä. Tämä päätöksenteon mahdollisuus sujuvoittaa palveluprosessia.

 

Tällä hetkellä rakennusterveysasiantuntijat eivät tee viranhaltijapäätöksiä, vaikka heillä on riittävä osaaminen niiden itsenäiseen tekemiseen.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 54 §:n mukaan vakituinen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen perustettavaan vakinaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot.

 

Rakennusterveysasiantuntijan viran kelpoisuusehtona on vähintään opistotasoinen rakennus- tai lvi-alan tekninen peruskoulutus ja vähintään 5 vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä hyvät sosiaaliset taidot.

Lisäksi valittavalla tulee olla rakennusterveysasiantuntijan tai sisäilma-asiantuntijan pätevyys, jonka osoittamiseksi edellytetään VTT:n myöntämää sertifikaattia.

 

 

Rakennusterveysasiantuntijan palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmän III (50101011) ja pisteytyksen 79 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti 3 398,11 €/kk.

 

Muutos ei vaikuta tehtäväkohtaisten palkkojen määräytymiseen.

 

Mikäli kaupunginhallitus perustaa virat, virkoihin otetaan ilman hakumenettelyä Kuopion Tilakeskuksen työsopimussuhteiset rakennusterveysasiantuntijat. Päätöksen tekee palvelukseen ottava viranomainen.

 

Perusteena on se, että työntekijöiden työtehtävät siirretään perustettaviin virkoihin ja työntekijät käyttävät päätöksiä tehdessään julkista valtaa. Työntekijät ovat antaneet suostumuksensa palvelussuhteen muuttamiseen ja täyttävät virkojen kelpoisuusehdot.

 

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus perustaa Kuopion Tilakeskukseen rakennusterveysasiantuntijoiden virat.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Harinen

puh. +358 44 718 5605

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                          Työnantajapalvelu puoltaa tilakeskuksen esityksen hyväksymistä.

                                                         

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa