Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 54

Asianro 6778/10.03.01.00/2017

 

 

Kissakuusentien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Kissakuusentietä Karttulan koulukeskuksen kohdalla. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Karttulan kaupunginosassa (43).

 

Lähtökohdat                                Kissakuustentie on Karttulan taajaman läpi kulkeva pääkatu, joka toimii joukkoliikennereittinä. Suunnittelualueen kohdalla on Karttulan koulukeskus ja paloasema.

 

Esitetyt ratkaisut sijoittuvat voimassa olevan asemakaavan mukaiselle, kaupungin omistamalle katualueelle. Katusuunnitelmassa on huomioitu ja yhteen sovitettu rakenteilla olevan Karttulan koulukeskuksen suunnitelmat.

 

Koulun edustalla oleva, koulun saatto- ja jättöpysäkkinä toimiva linja-autopysäkkialue säilyy nykyisellään.

 

Kissakuusentiellä on 40 km/h nopeusrajoitus. Koululta saadun palautteen ja tehtyjen nopeusmittausten perusteella koulun läheisyydessä on tarve hidastaa ajonopeuksia.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kissakuusentielle toteutetaan kaksi joukkoliikenteelle soveltuvaa hidastetöyssyä, toinen Arapiantien risteyksen yhteyteen, toinen ennen paloasemaa. Pelastuslaitokselle sopii hidasteiden sijoittaminen aseman läheisyyteen.

 

Arapiantien risteyksen yhteydessä olevalle linja-autopysäkille toteutetaan jalkakäytävä ja jalankulkuyhteys kadun toisella puolella olevalle jalankulku- ja pyöräilyväylälle.

 

Kissakuusentielle asennetaan graniittinen 120 mm korkea reunakivi koulun tontin kohdalle. Pysäköintialueen liittymän kohdalla reunakivi madalletaan. Koulun pelastusreittien kohdalle tehdään katuviheralueelle kantava kasvualusta, jotta tarvittaessa pelastusajoneuvot voivat mennä viheralueen yli tontille.

 

Tasaus ja kuivatus                      Kissakuusentien korkeusasema säilyy nykyisellään. Kadun kuivatus hoidetaan avo-ojin, jiirein sekä hulevesikaivoin ja -viemärein.

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Ajorata, pyöräily- ja jalankulkuväylät päällystetään asfaltilla. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä.

 

Viherkaistat nurmetetaan ja koulun pysäköintialueen viereen istutetaan puita. Kissakuusentien ja Arapiantien kulmassa oleva viheralue muotoillaan ja istutetaan puita. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Katuvalaistukseen tehdään vain ne muutokset, mitä koulun pysäköintialueen liittymä edellyttää.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Kissakuusentie on kunnossapitoluokassa I.

 

Kustannukset                              Kissakuusentien katujärjestelyjen kokonaiskustannusennuste on n. 80 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, kadun kuivatuksen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Kohde rakennetaan kesällä 2018.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan kehittymistä ja hankkeella parannetaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

22

6778/2017 Kissakuusentie sijaintikartta

 

23

6778/2017 Kissakuusentie, asemapiirustus ja poikkileikkaus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa