Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 53

Asianro 1391/10.03.01.00/2017

 

 

Suurmäentien jalankulku- ja pyöräilyväylän katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Suurmäentielle suunniteltua jalankulku- ja pyöräilyväylää välillä Puijonlaaksontien ramppi - Hiihtäjäntie. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Puijon kaupunginosassa (27).

 

Lähtökohdat                                Suurmäentien katusuunnitelma välille Puijon urheilulaakson saapumisaukio - Puijonlaakson ramppi on hyväksytty 6.7.2017. Siinä suunnitelmassa on esitetty kaista- ja liittymäjärjestelyt sekä erilliset jalankulku- ja pyöräilyväylät välille Puijon urheilulaakson saapumisaukio - Puijonlaaksontien ramppi.  Nyt tätä suunnitelmaa on täydennetty lisäämällä Suurmäentien länsireunaan jalankulku- ja pyöräilyväylä.

 

Kaupunki on saanut paljon palautetta Suurmäentien väestönsuojan ja Hiihtäjäntien kohdalla olevien suojateiden turvattomuudesta. Väestönsuojan kohdalle on aiemmin toteutettu heräteraidat ja lisätty valaistusta.

 

Katusuunnittelun yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta toteuttaa alikulkukäytävä joko Hiihtäjäntien ja Suurmäentien risteysalueelle, Suurmäentien luolaston suuaukon kohdalle tai Hiihtäjäntien ja Suurmäentien luolaston välille. Tarkastelujen mukaisesti Hiihtäjäntien risteysalueelle alikulkukäytävää ei voi teknisesti toteuttaa suurten korkeuserojen ja katujen pystygeometrioiden vuoksi. Suurmäentien luolaston kohdalle alikulkukäytävää ei ole mahdollista toteuttaa tilan puutteen ja teknistaloudellisten laskelmien vuoksi. Hiihtäjäntien ja luolaston välille alikulkukäytävä olisi teknisesti toteutettavissa, joskin yhteys alikulkukäytävältä Puijonlaakson alueelle ja Hiihtäjäntielle muodostuisi jyrkäksi. Alikulkukäytävän sijainti muodostuisi Hiihtäjäntien ja luolaston puolivälille, eikä näin ollen palvelisi kunnolla kummankaan nykyisen suojatien käyttäjiä.

 

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä kadun länsireunalle mahdollistaa turvallisen jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyden Puijonlaaksosta luolastolle ilman, että Suurmäentietä tarvitsee ylittää.

 

Luolaston pysäköintialueelta ja keskustasta tullessa joutuu jatkossakin ylittämään Suurmäentien tasossa. Puijonlaaksosta, Hiihtäjäntien kautta keskustaan kulkeva jalankulku- ja pyöräliikenne joutuvat myös ylittämään Suurmäentien joko Hiihtäjäntien risteysalueella, luolaston kohdalla tai viimeistään Puijonlaaksontien liittymässä. Kaupunki selvittää, onko Suurmäentien ja Puijonlaaksontien (rampin) risteysalue mahdollista toteuttaa liikennevalo-ohjattuna risteyksenä. Edellä mainitun risteyksen liikennevalot mahdollistaisivat tulevaisuudessa Hiihtäjäntieltä keskustaan ja keskustasta Hiihtäjäntielle/luolastoon menevälle jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle turvallisen ylityksen Suurmäentien ylitse.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on 3,5 metriä leveä.

 

Väylä on erotettu Suurmäentien ajoradasta Hiihtäjäntien puoleisesta päästä 3,0 metriä leveällä viherkaistalla ja Puijonlaaksontien rampin puolelta 120 mm korkealla graniittisella reunakivellä.

 

Ennen luolastoa Hiihtäjäntien suunnasta tehdään väylälle heräteraidat luonnonkivestä. Pyöräilijöillä on todennäköisesti suuret nopeudet ennen luolastoa väylän pituuskaltevuuden vuoksi. Nopeuksia on tarve alentaa, jotta pyöräilijöille ja luolastolta tuleville jää aikaa havaita toisensa.

 

Tasaus ja kuivatus                      Jalankulku- ja pyöräilyväylän korkeusasema on sidottu Suurmäentien korkeusasemaan. Kuivatus hoidetaan avo-ojin sekä hulevesikaivoin ja – viemärein. 

 

Pintamateriaalit, valaistus ja kasvillisuus

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät päällystetään asfaltilla. Viherkaistat nurmetetaan. Saarekkeet ja viheralueiden kapeat reunat kivetään betonikivellä. Istutukset ja kiveysmateriaalit tarkentuvat rakennussuunnittelussa, ne eivät vahvistu katusuunnitelman yhteydessä.

 

Väylälle tulee oma valaistus.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

Kunnossapitoluokka                 Suurmäentie ja sen yhteydessä oleva pyöräkaista ja jalkakäytävä ovat kunnossapitoluokassa I, Mallitalontieltä tuleva kevyen liikenteen väylä Suurmäentien luolastolle on kunnossapitoluokassa II.

 

Kustannukset                              Suurmäentien jalankulku- ja pyöräilyväylän kokonaiskustannusennuste on n. 225 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarviot sisältävät jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueen, kuivatuksen, liikenteen ohjauksen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Väylän rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2017. Väylää tullaan hyödyntämään väliaikaisissa liikennejärjestelyissä Suurmäentien saneerauksen yhteydessä 2018.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää alueen kehittymistä ja hankkeella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita alueella.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee Puijon urheilulaakson kehittymistä.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2017 lehdessä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

19

1391/2017 Suurmäentien asemapiirustus ja poikkileikkaus, 201

 

20

1391/2017 Suurmäentien asemapiirustus ja poikkileikkaus, 202

 

21

1391/2017 Suurmäentie sijaintikartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa