Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 96

Asianro 6858/11.00.00/2017

 

 

Kuopion hakemus Kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

                                                      Kuopion kaupunki hyväksyttiin helmikuussa 2016 resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Verkoston tavoitteina ovat hiilineutraalisuus, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisaat kunnat edistävät alueellaan hiilineutraaleja toimintamalleja ja kiertotaloutta.  Kuopio on käynnistänyt resurssiviisaustyön ja valmistelee parhaillaan yhdessä sidosryhmien kanssa Resurssiviisausohjelmaa, jossa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä työtä tukee yleistavoitteiltaan samansuuntainen, mutta konkreettisemmin kiertotalouteen keskittyvä CIRCWASTE-hanke, jonka haku on nyt avattu. CIRCWASTE-hankkeen budjetti on 19 miljoonaa ja hanketta toteuttavat 20 osahanketta, 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa. Alueellista toimintaa tukee Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan perustama Kiertotalouden palvelukeskus.

 

Kuopio on aloittanut resurssiviisaustyön Fisu-kaupunkina, joten sitoutuminen kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi ei merkittävästi lisää uusia velvoitteita. Hakemalla kiertotalouden edelläkävijöiden yhteistyöverkostoon ja CIRCWASTE-hankkeeseen kaupunki saa alan uusimman tiedon ja asiantuntemuksen lisäksi mallia eri toteutetuista työkaluista ja toimintamalleista, joita voidaan soveltaa kokeilla myös Kuopiossa. Lisäksi CIRCWASTE avaa mahdollisuuden uusiin hankerahoituksiin ja tuo merkittävää näkyvyyttä kaupungille niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Edelläkävijäkunnat saavat myös tukea kiertotalouden toteutumisen arviointiin. Pohjois-Savon veturina Kuopiolla on hyvät mahdollisuudet levittää kiertotalouden hyviä käytäntöjä laajemmin koko Itä-Suomeen. Pitkäjänteinen työ jätehuollon ja ilmastotyön kehittämisessä osoittaa, että Kuopion kaupunki haluaa olla kehittämässä tulevaisuuden resurssiviisasta kaupunkia ja maakuntaa. Esiselvitys Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalista valmistuu syyskuun aikana. Selvitys tulee osoittamaan, että Kuopiossa on kiertotalouspotentiaalia useammalla tuotannon alalla.

 

Kuopion hakemus on kokonaisuudessaan kokousasian liitteenä.

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                 Kiertotalous on talousmalli, joka johtaa materiaali- ja kustannustehokkaaseen liiketoimintaan, luo uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia Kuopion seudulle. Kiertotalouden edistäminen ja toteuttaminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joten resurssiviisaustyöllä vahvistetaan paikallistaloutta ja elinkeinotoimintaa, joten vaikutukset yrityksiin ovat positiiviset. Kiertotaloutta toteuttamalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja parannetaan materiaalitehokkuutta, joten positiiviset ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat pitkällä aikavälillä merkittävät. Työllä on positiivisia vaikutuksia kuntalaisiin, sillä työllä edistetään kestävää hyvinvointia ja hyvää luonnon ja elinympäristön tilaa.

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki hakee kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi.

 

 

Liitteet

1

6858/2017 Hakulomake  Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi 

 

2

6858/2017 Saate: Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

 

3

6858/2017 Kuopion Circwaste-hakemus, täytetty

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Tuula-Anneli Kinnunen

puh. +358 44 718 2144

Leena Karppinen

puh. +358 44 718 2146

Minna Kuuluvainen

puh. +358 44 718 2148

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa