Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

17 §

24.8.2017

 

§ 97

Asianro 5830/11.02.07/2017

 

 

Valvontaeläinlääkärin toimivalta toisen kunnan alueella

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.8.2017 17 §

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on tehnyt Siilinjärven kunnan kanssa sopimuksen Kuopion kaupungin eläinlääkintähuollon tehtävien hoidosta. Sopimuksen mukaan Kuopion kaupunki ostaa eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien hoitamisen Siilinjärven kunnalta. Sopimukseen kuluu mm. kunnan eläinlääkärille eläinlääkintähuoltolaissa säädettyjen valvontatehtävien hoitaminen koko Kuopion kaupungin alueella. Sopimuksen mukaan Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalveluiden viranhaltijat hoitavat sopimuksessa mainitut Kuopion kaupungin tehtävät virkavastuulla.

 

Pohjois-Savon maakuntauudistusta valmistellessa on tullut esille valvonta-eläinlääkäreiden työtaakan ja vastuun jakaminen nykyisen Pohjois-Savon

alueella toimivien valvontayksiköiden toimialueiden kesken. Keskeisenä

ajatuksena on järjestää mahdollisuus tehdä tarkastuksia, joissa on odotettavissa hankaluuksia tai mahdollisesti oikeusprosessi, työparina siten, että tarkastuksen tekee kaksi valvontaeläinlääkäriä. Useimmilla valvontayksiköiden alueella on vain yksi valvontaeläinlääkärin virka, jolloin valvontatueksi on pyydetty joko praktiikkaa tekevä kunnaneläinlääkäri tai terveystarkastaja. Poliisin antamaa virka-apua on käytetty hankalien asiakkaiden kohdalla.

 

Tarkastuspöytäkirjan tekovastuu on sillä valvontaeläinlääkärillä, jonka omalla toimialueella tarkastuskohde sijaitsee. Tarkastuspäätökset voidaan tällä järjestelyllä tehdä yhteistyössä ja saada kahden valvojan näkemys asiasta. Apuna voitaisiin sopimuksen mukaan käyttää myös kunnaneläinlääkäriä, joka ei olisi jäävi kohteen suhteen tai jolla on erityisosaamista kohteena olevista eläimistä. Sopimus ei kuitenkaan velvoita valvonta- tai kunnanelinlääkäriä hoitamaan sopimuksessa mainittuja virkatehtäviä muualla kuin omalla toimialueella. Sopimuksen ainoastaan on mahdollistaa sen.

 

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhty-män kanssa, että kunnalle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa toimivalta kuuluu tai voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

 

Sopimuksella mahdollistetaan Pohjois-Savon ympäristöterveydenhuollon val-vontayksiköiden valvonta- ja kunnaneläinlääkäreiden toiminta eläinlääkintä-huoltolaissa mainittujen valvontatehtävien hoitamisessa Kuopion kaupungin alueella.

 

 

 

                                                     

Vaikutusten arviointi             -

 

 

Esitys                                         Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan sopimuksen hyväksymistä.

 

 

Liitteet

 

5830/2017 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä PSavossa luonnos

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Hannu Kirjavainen

puh. +358 44 718 2272

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Liitteet

4

5830/2017 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä PSavossa luonnos

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Hannu Kirjavainen

puh. +358 44 718 2272

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa