Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 98

Asianro 6896/00.00.01.00/2017

 

 

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen vuosiksi 2017-2018

 

 

                                                      Kuntalain (410/2015) 5 luvun 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

                                                      Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin on tehnyt kaupungille esityksen neuvostoon nimettävistä vammaisjärjestöjen edustajista. Esitys on liitteenä.

                                                     

 

                                                      Merkitään, että kaupunginhallitus nimesi kaudelle 2015–31.5.2017  luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon Anne Ryhäsen ja Krista Rönkön.

 

 

Liitteet

5

6896/2017 Vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen esitys

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen esityksen mukaisesti,

2. nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon

3. pyytää nimeämään neuvostoon edustajat perusturvan- ja terveydenhuollon, kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilta.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää palvelualueita nimeämään neuvostolle sihteerin ja

4. päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon jäseniksi Kirsi Kokon (varajäsen Ritva Mikkola) ja Tytti Koslosen (varajäsen Jaakko Juntunen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa