Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 99

Asianro 5292/00.04.02/2017

 

 

Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2018-2020

 

 

                                                      Lausuntopyyntö 20.6.2017

                                                      Vaalijalan kuntayhtymä:

 

                                                      Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 7.6.2017 liitteenä olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään lausuntoa.  Erityisesti seuraavasta asiasta pyydetään kannanottoa.

 

Vaalijalaon rakentanut vuodesta 2007 alkaen palvelukoteja eniten tukea tarvitseville vammaisille henkilöille. Erityisasumista voidaan järjestää myös kevyemmin palveluihin mm. hyödyntäen olemassa olevaa asuntokantaa tai rakentamalla pienempiä asuntokohteita. Asuminen voi sisältää myös kuntoutuksellisia elementtejä. Onko kunnassa tarvetta erityisasumisen lisäämiseen tai monipuolistamiseen?

 

Jos kiinnostusta asumisen kehittämiseen lausunnonantajalla saattaisi olla, pyydetään ottamaan alustavasti yhteyttä mahdollisimman nopeasti, jota tarvittavalle rahoituksenesisuunnittelulle jää aikaa.

 

Lausunnonantajaa pyydetään ottamaan kantaa myös muihin kehyssuunnitelmassa esitettyihin asioihin. Vaalijala  järjestää 15.8.2017 kuntakokouksen Nenonpellossa Pieksämäellä, josta on lähetetty erillinen kutsu. Kuntakokouksen aiheena on Vaalijalan palvelutoiminnantulevaisuus sote- ja maakuntauudistuksessa ja sen jälkeen. Kuntakokousta koskevaa asiaa on kehyssuunnitelman luvussa 6.

 

Lausunto pyydetään toimittamaan 15.9.2017  mennessä vaalijala@vaalijala.fi.

 

 

                                                      Lausunto 4.9.2017

                                                      palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

                                                     

                                                      Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa kehyssuunnitelmastaan vuosille 2018–2020. Erityisesti lausuntoa pyydetään asumispalveluiden lisärakentamisesta.

 

Kuopion kaupunki toteuttaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen purkamisen ja asumispalveluihin siirtymisen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti vuoteen 2021 mennessä (ns. KEHAS-ohjelma). Vaalijalan laitoshoito lakkaa pääosin Vaalijalasta vuosien 2017- 2018 aikana. Jatkossa kuopiolaisten

asumispalvelut tuotetaan Kuopiossa sekä omana toimintana että ostopalveluna tai asiakassetelillä (nyk. palveluseteli).

 

Vaalijalan kuntayhtymän palvelukoti autististeille ja aistimonivammaisille henkilöille (ns. Sipulin palvelukoti) avataan Kuopioon elokuussa 2017, joten Kuopiossa ei ole pitkällä tähtäyksellä tarvetta lisärakentamiseen.  Riittävän asumispalvelukannan varmistamiseksi kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintakausi alkoi 1.1.2017 ja sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Vuonna 2017 otettiin käyttöön myös palveluseteli erityisen paljon tukea tarvitsevien ja autistien asumispalveluihin; palveluseteli avattiin myös päivätoimintaan. Vuosittaiseen asiakasmäärään suhteutettuna todetaan, että sekä kehitysvammaisten että vammaisten asumispalveluiden tuotanto pystyy vastaamaan palvelutarpeeseen vuoteen 2030. Vaalijalan kehyssuunnitelman osalta olisi toivottavaa, että suunnitelmissa ja toiminnan kehittämisessä huomioidaan sote –uudistus, joka merkitsee kuntavastuusta siirtymistä maakunnan järjestämisvastuuseen. Kuntakohtaisen lausunnon lisäksi tulisi huomioida POSOTE-työskentely. Pohjois-Savossa kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen kokonaisuutta on linjattu Posote- työryhmän Yhteiset - ja työikäisten palvelut loppuraportissa 26.5.2017. Suunnittelutyö tulisi yhdistää ko. työryhmän

kanssa epätarkoituksenmukaisen palvelurakenteen ehkäisemiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi. Myös valinnanvapauslainsäädännön kehittyminen edellyttää palveluiden järjestämisessä uudelleen arvointia; henkilökohtainen budjetointi tai asiakasseteli mahdollistaa jatkossa asiakkaan vapaan valinnan.

 

Tulevassa sote-mallissa ennakoidaan palvelurakenteen kehittyvän entistä peruspalvelupainotteisemmaksi. Myös kehitysvammahuollon palveluiden osalta on mahdollista vahvistaa maakunnan omaa tuotantoa esimerkiksi avopalveluissa. Vaalijalan kuntayhtymä tunnistetaan erityispalveluiden tuottajaksi, joten kehyssuunnitelman osalta olisi tärkeä käydä keskustelua avopalveluiden rakennemuutoksesta. Esimerkiksi poliklinikkapalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä osin kuntoutuspalveluiden tuottamistavat olisi arvioitava uudelleen maakunnan sotepalveluiden ja valinnanvapauden näkökulmasta.

 

Vaalijalan kuntayhtymän toimintojen suunnittelu tulisi kytkeä osaksi uutta sote-yhteistyöalueen rakennetta, jossa kaikkein vaativimmat erityispalvelut suunnitellaan neljän maakunnan kesken. Pohjois-Savo koordinoi tätä suunnittelua. Vaalijalan toimintoja tulisi tarkastella yhdessä/osana erikoissairaanhoidon tulevaa Itä- ja Keski-Suomen sairaalarakennetta, koska päällekkäisyyttä tunnistetaan esimerkiksi lasten psykiatrian ja nuorisopsykiatrian toimintojen suunnittelussa. Vaalijalan kuntayhtymää pyydetään kohteliaimmin pidättäytymään lapsia ja nuoria koskevien investointien suunnittelusta ennen kuin kokonaisuutta on tarkasteltu yhteistyöalueen näkökulmasta. Yhteistyöalueen tulisi arvioida yhdessä Vaalijan ja maakuntien kanssa myös minkä muotoisena Vaalijalan tuotanto on järkevä tuottaa jatkossa. Yhteisesti maakuntien kanssa tulisi myös arvioida, että miten Vaalijalassa toteutetaan investointeja lähivuosina turhien investointien välttämiseksi.

 

 

Liitteet

6

5292/2017 Vaalijalan kehyssuunnitelma 2018-2020

 

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Markku Tervahauta

puh. +358 17 18 2791

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon.

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa