Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 100

Asianro 6253/10.03.02.05/2017

 

 

Oikaisuvaatimus / Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

Kaupungintalon käyttösäännön 5 kohdan mukaisesti kaupungintalon tilojen luovutuksesta ulkopuoliseen käyttöön päättää hallintojohtaja. Ao. käyttösäännön kohdan mukaan hallintojohtaja voi vapauttaa käyttäjän tilavuokrien ja henkilökuntakulujen maksamisesta.

 

Kuopion kamarimusiikkiseura on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupungintalon juhlasalin kielteistä vuokravapauspäätöstä koskien. Hallintojohtaja on päätöksellään 14.8.2017 päättänyt, että Kuopion kamarimusiikkiseuralle ei myönnetä kaupungintalon juhlasalin vuokavapautta.

 

Kamarimusiikkiseura on hakemuksellaan 4.8.2017 hakenut vuokravapautta

27.8. ja 29.10. pidettäviä konsertteja varten sekä orkesteriharjoitusta varten

28.10.2017.

 

Kamarimusiikkiseura toteaa oikaisuvaatimuksessaan mm., että Kuopion kaupunki on tukenut vuosittain seuran toimintaa yleisavustuksella (keskimäärin 2000 €/vuosi) sekä lisäksi myöntämällä vuokravapauden konserttien järjestämiseksi kaupungintalolla. Lisäksi seura toteaa oikaisuvaatimuksessaan mm., että tähän mennessä nämä kaksi eri tukimuotoa eivät ole sulkeneet toisiaan pois.

 

Kaupungintalon vuokravapauskäytäntöä on yhteisöjen yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi tarkennettu vuoden 2017 aikana siten, että juhlasalin

vuokravapautta harkittaessa otetaan aiempaa tarkemmin huomioon mm. se, että onko vuokravapautta hakeva taho saanut jo avustusta muualta kaupungin

organisaatiosta. Lähtökohtana kaupungin avustuksia myönnettäessä on ollut, että samaan toimintaan/tapahtumaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.

 

Kuopion kamarimusiikkiseura on saanut kaupungin yleisavustusta vuodelle 2017 yhteensä 2000 €. Kamarimusiikkiseura on hakenut lisäksi 2500 €:n tapahtuma-avustusta kolmen konsertin (27.10., 29.10., ja 11.11.) järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Konsertit järjestään Kuopion klubilla, kaupungintalolla ja Kuopion Tuomiokirkossa. Kaupunginjohtaja on päätöksellään 2.3.2017 myöntänyt kamarimusiikkiseuralle 500 €:n tapahtuma-avustuksen kohdennettuna Kuopion Tuomiokirkon konserttiin.

 

 

Kuopion kamarimusiikkiseuran oikaisuvaatimus ja hallintojohtajan päätös jaetaan liiteaineistona. Viiteaineistona jaetaan kaupungintalon juhlasalin vuokrahinnasto.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

 

 

 

Liitteet

7

6253/2017 hallintojohtajan päätös 14.8.2017 § 34

 

8

6253/2017  Oikaisuvaatimus

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa