Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 101

Asianro 5529/03.06.02/2017

 

 

Oikaisuvaatimus lomituspalvelujohtajan päätökseen

 

 

Lomituspalvelujohtaja  Mirja Jestoi
Lomituspalvelun hallinto

                                                     

Maatalousyrittäjä on jättänyt oikaisuvaatimuksen lomituspalvelujohtajan tekemään vahingonkorvauspäätökseen.

 

Päätös koskee korvausta 18.2.2017 tapahtuneen vasikan kuoleman vuoksi aiheutuneesta vahingosta. Asiassa tehtyjen selvitysten perusteella lomituspalvelutyöntekijän ei voida katsoa selvästi toiminnallaan aiheuttaneen yrittäjän vahingonkorvausvaatimuksessa esitetyn vahingon.

 

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää syy-yhteyden osoittamista lomittajan toiminnan ja väitetyn vahingon syntymisen välillä. Ellei syy-yhteyttä osoiteta, paikallisyksiköllä ei ole korvausvelvollisuutta. Syy-yhteyden osoittaminen on vahingon kärsineen tehtävä.

 

Työnantajan näkökulmasta ei ole mitään syytä epäillä lomittajan selvitystä kyseisessä vahinkoasiassa.  Myös työntekijästä ja hänen töistään saatu palaute on ollut myönteistä. Myös yrittäjä on lähettämässään sähköpostissa todennut, että kyseinen työntekijä on yleensä tehnyt työnsä hyvin.

 

Tilan olosuhteiden haastavuus on ollut pitkään tiedossa. Useat tilalla työskennelleet lomittajat ovat kertoneet lantakoneen toimimattomuudesta navetan toisen kourun osalta. Heidän kertomansa mukaan virtsa ei imeydy kuivikkeeseen (kourussa pehkua), vaikka yrittäjä niin ilmoittaa, vaan virtsa kärrätään kottikärryillä ulos navetasta. Ilman sulamisvesiäkin kouru on ollut täynnä eläinten virtsaa vahinkotapahtumahetkellä, kuten yrittäjä kertoo.

 

Vasikan menehtymisajankohdasta on ristiriitaista tietoa. 18.2.2017 yrittäjän kertoman sekä myös lomanetin työajanseurannan mukaan lomittaja on tullut tilalle iltatöille myöhässä; mobiilikuittaus klo 15:42. Työvuoro on ollut suunniteltu alkavaksi klo 15:00. Väite usean tunnin myöhästymisestä tuntuu epäuskottavalta, koska yrittäjä kertoo (sähköposti 23.2.17) lomittajan ilmoittaneen kuolleen vasikan löytymisestä klo 17 aikoihin. Samassa sähköpostiviestissä lomahallinnolle todetaan yrittäjän kertomana, että tilan väki tuli kotiin klo 16 aikoihin, toisin kuin vastineessa, jossa on kellonajaksi mainittu klo 17.

 

Pohdittavaksi tulee, onko vasikka syntynyt jo päivän aikana ja löytynyt kuolleena lantakourusta lomittajan siivotessa kourua iltapäivän työvuoron aikana iltapäiväkahvien jälkeen. Paikallisyksikön tiedossa ei ole, että lomittajia olisi pyydetty käymään päivävapaan aikana lehmän poikimisessa avustamassa, vaan sijaisapulomituksesta huolimatta yrittäjä lienee järjestänyt kyseisen avun itse.

                                                     

 

 

 

 

Liitteet

9

5529/2017 Lomituspalvelujohtajan päätös 26.8.2017 § 13

 

10

5529/2017 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mirja Jestoi

puh. +358 44 748 8215

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa