Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2017/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 120

Asianro 7248/13.01/2017

 

 

Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen Kuopion kaupunkialueella (Kuopion ”kake”-ohjelma) v. 2018 – 2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Kuopion kaupungin taajama-alueella on rahoitettu vuosina 2014 – 2017 Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Kuopion kaupungin tukemana noin 20 järjestöjen toteuttamaa kansalaistoimijalähtöistä kokeiluhanketta. Kokeilujen rahoittamisen periaatteet on kirjattu Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän v. 2014 hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Kokeiluhankkeista on annettu tilannekatsaus Kuopion kaupunginhallitukselle huhtikuussa 2016. Toimintasuunnitelman kauden umpeutuessa toimintamallille haetaan jatkoa vuosiksi 2018-2020 ja asiasta päättää maakunnan yhteistyöryhmä 23.10.2017. Tähänastisista kokeiluista on lisätietoa liiteaineistossa. Toiminnasta vastaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan yksikkö ja päärahoittajana toimii Ely-keskus. Vastaavaa kokeilutoimintaa on käynnissä myös Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kuopion toimintasuunnitelman päivitystä on valmisteltu Ely-keskuksen ja kaupungin yhteistyönä, toimijoilta on pyydetty palautetta ja palaute on ollut positiivista.

 

Kuopion kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tavoitteena on jatkokaudellakin kokeilujen avulla hakea uusia ja innovatiivisia sekä mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä ja toimintamalleja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja sekä saada uusia hanketoimijoita. Hankkeilla tavoitellaan erityisesti haasteellisessa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. Kauden 2018 – 2020 tavoitteeksi suunnitelmassa kirjataan lisäksi yhteistyön ja tietojenvaihdon tiivistäminen maaseutualueella toimivan Kalakukko ry:n Leader-toiminnan kanssa.

 

Kokeilurahoituksen hakijoiksi toivotaan jatkossakin erityisesti järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä. Kuopion Kake-ohjelmasta rahoitettavien kokeiluhankkeiden tulee olla vuosien 2014 – 2020 EU:n rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä toimintalinjojen 3, 4 ja 5 ESR-linjausten mukaisia. Kokeilujen on tuettava myös Kuopion kaupungin strategian tavoitteita.  

 

Kokeiluhankkeisiin on tarkoitus varata Euroopan sosiaalirahaston (ESR), valtion ja Kuopion kaupungin osarahoitusta vähintään samansuuruinen osuus kuin ohjelman ensimmäisellä kaudella vuosina 2014–2017. Tuolloin ESR- ja valtion rahoitusta varattiin enintään 300.000 €/ vuosi sekä Kuopion kuntarahoitusosuutta enintään noin 100.000 €/ vuosi ja tapauskohtaisesti vuosittaiset rahoitusosuudet voivat olla myös suuremmat. Nämä huomioidaan talousarvion valmistelussa.

 

Liiteaineistona jaetaan raportti Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen Kuopion kaupunkialueella (Kuopion ”Kake”-ohjelma) v. 2018 – 2020.

 

 

Liitteet

7

72248/2017 Kuopion KAKE ohjelma vuoteen 2020 kaupunginhallitus 021017

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan toimintasuunnitelman.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa