Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2017/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 121

Asianro 7322/02.05.02.01/2017

 

 

Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo -kehittämishanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

Navitas Kehitys Oy esittää 11.9.2017 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo -kehittämishankkeeseen vuosille 2017-2019. Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen vuosille 2017-2019. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jonka toimijoina ovat Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Savonia ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Ympäristökeskus SYKE.

 

Hankkeella on tarkoitus tuoda maakuntaan kaksi muualla kehitettyä ja testattua toimintamallia, Motiva Oy:n hallinnoima Teolliset Symbioosit -toimintakokonaisuus sekä Suomen Ympäristökeskuksen kehittämä Malli-Y -yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiskokonaisuus. Malli-Y:n osalta kehitetään sitä vielä eteenpäin niin, että yritykset voivat saada käyttöönsä myös taloudellista laskenta-aineistoa.

 

Teolliset Symbioosit tarjoaa jo seitsemän maakunnan alueella koetellun ja hyviä tuloksia saavuttaneen toiminta-alustan yritysten verkottumiselle materiaalien kierrätyksen ja uusiokäytön kehittämisen kautta. Tarkastelussa huomioidaan niin neitseellisten raaka-aineiden tehokkaampi käyttö (mahdolliset materiaalikeskukset) kuin myös tuotannon sivuvirtoina syntyvät materiaalijäämät ja muut sivuvirrat (mahdolliset materiaalipankit). Liian useasti sivuvirrat viedään maakunnasta muualle eikä niitä hyödynnetä Pohjois-Savossa, jolloin kokonaistase huononee.

 

Hankkeessa tarkastellaan myös käytössä olevien ja uusien tuotantoalueiden materiaalitehokkuuden kehittämistä. Jätelaitosten osalta haetaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia erilaisten materiaalipankkien muodostamiseksi maakuntaan.

 

Teolliset Symbioosit toimintaan haetaan 20-30 keskeistä erilaisia materiaalivirtoja hallitsevaa yritystä ja sen jälkeen fasilitointien kautta 30 - 40 muuta kumppania. Tavoitteena on synnyttää vähintään 10 symbioosia, eli toimijoiden välistä yhteenliittymää materiaalien uudelleen käytön tai muun kierron kautta.

 

Malli - Y:n kautta toteutettaviin analyyseihin haetaan 10-15 yritystä, joista tavoitteena on, että vähintään puolet alkaa toteuttaa esitettyjä kehittämistoimenpiteitä. Tämä sillä edellytyksellä, että yritykset ovat valmiita antamaan oman toimintansa tietoja, talouslukuja ja muuta laskentatietoa mallin käyttöön. Kumpaakaan toimenpidettä ei rajata näihin yritysmääriin, jos halukkaita kehittäjiä löytyy enemmän

                                                      

Hankkeen tavoitteena on tuoda Teolliset Symbioosit toimintamalli Pohjois-Savoon siten, että sitä ryhdytään toteuttamaan koko Pohjois-Savon alueella. Tältä osin mallin käytön sopimuskumppanina on Motiva Oy, joka johtaa ja hallinnoi FISS verkostoa. Teolliset Symbioosit toiminnan kautta päästään kehittämään Pohjois-Savon eri toimijoiden käytössä olevia materiaalivirtoja siten, että mahdollisimman suuri hyöty materiaaleista jää Pohjois-Savoon, eikä kulkeudu maakunnan rajojen ulkopuolelle. Tavoitteena on siis löytää sellaisia yritysten ja myös muiden toimijoiden välisiä kumppanuuksia, mikä mahdollistaa hyödyn maksimoimista.

 

Toimenpiteet työpaketteina:

1. Tunnistetaan kiinnostavat toimialat ja materiaalivirrat

2. Yritysten kontaktointi ja kehittämisen tarpeet

3. Muodostetaan symbiooseja ja verkostoja

4. Energiatehokkuus, uusien energioiden hyödyntäminen

5. Tiedottaminen ja viestintä

 

Teolliset Symbioosit ja Malli-Y:n tuloksena syntyy lyhyen aikavälin tuloksina:

Yritysten kilpailukyky paranee energiatehokkuuden, materiaalisäästöjen ja ympäristövaikutusten (jätteet) tehostumisen kautta. Yritykset ottavat käyttöön uusia vähähiilisiä, energia- ja materiaalitehokkaita teknologioita. Yritykset saavuttavat toimintaansa kehittämällä merkittäviä kustannussäästöjä ja synnyttävät täysin uusia tuotteita tai materiaaleiltaan parempia tuotteita. Ympäristöosaaminen, resurssiviisaus ja kiertotalous muodostavat yrityksille merkittävää imagohyötyä. Verkottumisen kautta yritykset löytävät myös tehokkaampia yhteistyön muotoja. Osaaminen yrityksissä kehittyy ja yritykset löytävät täysin uusia liiketoiminta-alueita. Uusiutuvan energian käyttö laajenee yrityksissä ja myös alueilla; fossiiliset poistuu merkittävässä määrin. Osataan vaatia myös yhteistyökumppaneilta ympäristötietoisuutta- ja vastuullisuutta. Ylitetään toimialojen ja myös perinteisten materiaalien raja-aitoja uudella ajattelulla. Haetaan ja vaaditaan prosesseihin, tuotantoon ja toimintaan uusia rahoitusmalleja. Saadaan toteutettua valituilla materiaalialueilla pienimuotoiset kapasiteettiselvitykset (Savonia AMK:n johdolla)

 

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017-31.5.2019 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 570.063 euroa.  Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 70 % tulee EAKR- ja valtion rahoituksena, kuntarahoituksen osuus on 24,2 % ja muu julkinen rahoitus on 5,84 %.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Hanke on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen

 

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2017-2019 Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo -kehittämishanketta enintään 4,9 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, ja enintään 20,4 % kuntarahoituksesta, euromääräisesti kuitenkin enintään 28.106 euroa. Vuoden 2017 rahoitusosuus on 4.370 euroa, vuoden 2018 osuus 18.249 euroa ja vuoden 2019 osuus 5.487 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalvelun palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle. Navitas Kehitys Oy:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, EAKR-projektihakemus ja Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös ovat asiakirjoissa.

 

 

Liitteet

8

7322/2017 Hakemus

 

9

7322/2017 Kuntarahahakemus Kuopio 11.9.2017

 

10

7322/2017 Symbioosit rahoituspäätös

 

11

7322/2017 Maksatusohje Teolliset symbioosit- hanke

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Sari Raassina poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

                                                     

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa