Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.10.2017/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 62

Asianro 7428/10.00.02.01/2017

 

 

Haapaniemen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot kortteleissa 14 ja 36

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupungin omistuksessa on Haapaniemen kaupunginosassa korttelissa 14 kaksi kerrostalotonttia sekä korttelissa 36 yksi rivitalotontti. Tonttien maanvuokrasopimukset ovat päättymässä vuonna 2019. Korttelin 14 tontit Raviradantiellä on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-16) ja korttelin 14 tontti Saastamoisenkadulla asuinrakennusten korttelialueeksi (A1).

 

                            

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään kerrosneliöhintojen määrittämistä alla olevaan karttaan merkityille, kaupungin vuokraamille kerros- ja rivitalotonteille viranhaltijapäätöksentekona tapahtuvien tonttien maanvuokrasopimusten jatkamispäätösten tekoa varten. 

Raviradantie, kortteli 14 tontit 3 ja 4:


Saastamoisenkatu, kortteli 36 tontti 7:


Kerros- ja rivitalotontit hinnoitellaan rakennusoikeuden mukaan. Tonttien maanvuokrasopimuksia uusittaessa käytetyn rakennusoikeuden määrä on otettu huomioon, mikäli rakennusoikeuden määrä on ollut tonteilla suurempi kuin asemakaavan sallima rakennusoikeus. Vuosivuokrat ovat 4 % tonttien pääoma-arvosta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2007 kerros- ja rivitalotonteille kerrosneliöhinnat kaupunginosittain.  Elinkustannusindeksillä korjattuna kaupunginvaltuuston hyväksymä kerrosneliöhinta on tällä hetkellä Haapaniemen kaupunginosassa 165,99 €/k-m².  Tonttien maanvuokrasopimuksia uusittaessa kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymiä hintoja on tarkasteltu niillä alueilla, joilla kerrosneliöhintojen ei ole katsottu vastaavan nykyistä markkinahintatasoa. Viime vuosina kerrosneliöhintoja on tarkastettu mm. Niiralan kaupunginosassa sekä Haapaniemellä Raviradankadun ja Kaartokadun kulmauksessa. Niiralassa kerrosneliöhinnoiksi hyväksyttiin 180 €/k-m²-250 €/k-m² ja Raviradan ja Kaartokadun kulmaukseen 220 €/k-m². Hinnat sidottiin elinkustannusindeksiin.

 

Kerros- ja rivitalotonttien hinnoittelua esitetään tarkastettavaksi päättyvien maanvuokrasopimuksien osalta Raviradantiellä ja Saastamoisenkadulla, koska kaupunginvaltuuston vuonna 2007 hyväksymän hinnan ei katsota vastaavan nykyistä hintatasoa. Raviradantien tonttien sijainti sekä keskustan läheisyys huomioiden tonteille esitetään käytettäväksi kerrosneliöhintaa 200 euroa/k-m². Saastamoisenkadun tontilla hinnaksi esitetään 180 euroa/k-m². Esityksen mukaan vuosivuokrat tonteilla nousisivat noin nelinkertaisiksi. Hinnan tarkistus on perusteltua, jotta hinta saadaan paremmin vastaamaan kohtuullista käypää markkinahintaa.

 

Vaikutusten arviointi                Asia on ilmastopoliittisesti neutraali. Päätösesityksellä ei ole yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Haapaniemen kaupunginosassa sijaitsevat kaupungin omistamat rivi- ja kerrostalotontit hinnoitellaan seuraavasti:

 

        Tonttien pääoma-arvot ovat:

 

Kortteli/tontit

Tontin pääoma-arvo

€/k-m²

Kortteli 14 tontti 3

200 €/k-m²

Kortteli 14 tontti 4

200 €/k-m²

Kortteli 36 tontti 7

180 €/k-m²

        Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1925 (joulukuu 2016).

        Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 44 718 5536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa