Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.09.2017/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 111

Asianro 1173/10.02.02/2017

 

 

Heinjoen osayleiskaavaehdotus

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Heinjoen alueelle on laadittavana osayleiskaava. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaava-alueen osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Heinjoen alueen käyttäminen kaupungin ylijäämämaiden läjitysalueena (maankaatopaikka) seuraavien noin 10–20 vuoden ajan. Muihin nykyisen Keskeisen kaupunkialueen mukaisiin aluevarauksiin tehdään vain pieniä tarkistuksia. Alueen luontoarvot ja mahdollisesti tuleva virkistyskäyttö huomioidaan suunnittelussa samoin kuin pintavesien suojelu. Samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa tehdään YVA -lain mukainen vaikutusselvitys

 

Osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus. Jatkotoimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja hyväksyy 25.9.2017 päivätyn Heinjoen osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

Liitteet

5

1173/2017 Heinjoen osayleiskaavaehdotus (25.9.2017)

 

6

1173/2017 Kaavaluonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet vastineineen

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Juha Romppanen

puh. +358 44 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että jäsen Jaakko Kosunen poistui kokouksesta ennen asiakohdan käsittelyä.

 

                                                      Merkittiin, että jäsen Harri Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Merkittiin, että suunnittelija Kalle Ruokolainen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen olivat kokouksessa kuultavina. Ruokolainen ja Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa