Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.09.2017/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 112

Asianro 5351/01.01.01.01/2017

 

 

Kaupunginjohtajan viran aukijulistaminen

 

 

Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen on irtisanoutunut Kuopion kaupungin palveluksesta 29.1.2018 lukien.

 

Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

 

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa lain mukaan määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 3 luvun 22 §:n mukaisesti kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kunnallishallinnon tuntemus.

 

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 26.6.2017 kaupunginjohtajan viran täyttöä valmistelevan ohjausryhmän. Ohjausryhmään nimettiin kuntavaaleissa kaupunginvaltuustoon valittujen puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat. Ohjausryhmä on valmistellut kaupunginjohtajan viran täyttöprosessin etenemistä.  

 

 

 

Päätösehdotus                         

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallitus
 
1.  päättää julistaa kaupunginjohtajan viran haettavaksi 31.10.2017 mennessä,

2.  päättää, että kaupunginjohtajan viran rekrytoinnissa käytetään julkisen haun lisäksi suorahakua,

3.  päättää, että kaupunginjohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekryn ja TE- palveluiden verkkosivuilla. Viran lehti-ilmoitus julkaistaan lisäksi printtimediassa. Lisäksi käytetään muita sähköisiä kanavia, kohdennettua markkinointia ja TV-mainontaa osana kaupungin markkinointia. Kuntalaisia osallistetaan kampanjalla kertomaan, mitä he odottavat kaupunginjohtajalta,

4.  nimeää haastatteluryhmän, 

5.  päättää, että kaupunginjohtajan rekrytoinnissa käytetään asiantuntijakonsulttia ja tarvittaessa henkilöarviointia.  Työnantajapalvelu valtuutetaan tekemään tarvittavat päätökset ja sopimukset ao. asiantuntijapalvelujen hankintaan liittyen. Markkinointijohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat päätökset ja sopimukset liittyen rekrytointimarkkinointiin ja

6.  päättää lisäksi, että kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyihin liittyvät kaupunginhallituksen päätökset 24.4.2017 (§140) ja 29.5.2017 (§ 192) ovat voimassa siihen saakka, kunnes kaupunginjohtajan virkaan valittu henkilö aloittaa virassaan.


 

 

Päätös                                          Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja Markku Tervahauta ja hallintojohtaja Heikki Vienola poistuivat kokouksesta esteellisinä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lisäksi merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen ja markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Merkittiin, että rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Tarja Savolainen toimi  samalla, hallintojohtajan poissa ollessa, pöytäkirjanpitäjänä asiakohdassa.

 

                                                      Merkittiin, että hallituksen I varapuheenjohtaja Pekka Kantanen ja valtuuston II varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti haastatteluryhmään Antti Kivelän, Pekka Kantasen, Jaakko Kosusen, Marja Bergin, Erkki Virtasen, Minna Reijosen, Björn Cederbergin, Sari Raassinan, Markku Rossin, Tuula Väätäisen, koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolaisen ja asiantuntijana In Hunt Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Juutilaisen ja aluejohtaja Heikki Ovaskaisen.

 

                                                      Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa