Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2017/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 133

Asianro 7595/02.03.01/2017

 

 

Vuoden 2018 veroprosentit

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan verohallitukselle samalla kuin tuloveroprosentti.

 

Kuopion tuloveroprosentti on ollut 20,50 vuodesta 2014 lähtien.

 

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat kiinteistöverolain (18.11.2016/970) mukaan vuodelle 2017. Hallitus on lisäksi päättänyt syksyn 2017 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Hallituksen esityksessä joitakin kiinteistöverojen alarajoja nostettaisiin, jolloin kuntien olisi korotettava veroja alarajojen tasolle. Kuopiossa kiinteistöveroprosentit ylittävät esitettävät alarajat.

 

Voimassa olevan kiinteistöverolain mukaiset alarajat on ilmoitettu alla olevassa taulukossa Vaihteluväli 2017 -sarakkeessa:

 

Kiinteistöveroprosentit

Vaihteluväli 2017

Vahvistamaton vaihteluväli 2018

Kuopio 2017

Kuopio 2018

Yleinen

0,93 – 1,80

1,03 – 2,00

1,30

1,30

Vakituinen asuin-rakennus

0,41 – 0,90

0,41 – 0,90

0,52

0,52

Muu asuinrakennus

0,93 – 1,80

1,03 – 2,00

1,10

1,10

Voimalaitos

enintään 3,10

enintään 3,10

2,50

2,50

Rakentamaton
rakennuspaikka

2,00 – 6,00

2,00 – 6,00

3,00

3,00

 

Valtuusto voi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi. Kaupunginvaltuusto ei ole määrännyt yleishyödyllisille yhteisöille erillistä kiinteistöveroprosenttia, koska sen määrääminen ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Verohuojennusta on mahdollista hakea verohallinnosta. Kiinteistöveroprosentit ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien.

  

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut, että tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään kuluvan vuoden tasolla. Veroprosenttien säilyttäminen ennallaan edellyttää, että talouden tasapaino valtuustokaudella on saavutettavissa käyttötalouteen vaikuttavilla toimenpiteillä.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion vuoden 2018
      •                   tuloveroprosentti on 20,50 %

ja kiinteistöveroprosentit ovat
      •                   yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
      •                   vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,52 %
      •                   muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 %
      •                   voimalaitosrakennus 2,50 %
      •                   rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
      •                   yleishyödyllisille yhteisöille ei määrätä erillistä  kiinteistövero- prosenttia.

                                                      

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa