Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 29.11.2017/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 8788/14.06.00.00/2017

 

 

Jätehuollon palvelutason päivittämistyön suunnitelman hyväksyminen

 

 

Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä jätehuollon palvelutasosta

 

Jätehuollon palvelutasossa määritetään koko toiminta-alueella tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso eli tavoitteena on tarjota kaikille alueen kuntalaisille palvelua yhdenvertaisin periaattein. Jäteyhtiön tuottamien käytännön jätehuoltopalvelujen lisäksi palvelutasossa määritellään vähimmäistaso jätelautakunnassa tuotettaville jätehuollon viranomaispalveluille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisessa hoidettavalle jätehuollon valvonnalle.

 

Palvelutason määrittävät yhteistyössä omistajakunnat, kunnallinen jäteyhtiö sekä jätehuoltoviranomainen. Palvelutaso on määritelty Savo-Pielisen jätelautakunnan ja Jätekukon toimialueella vuoteen 2015 saakka tai kunnes uusi palvelutaso astuu voimaan.

 

Palvelutason päivitystyön toteuttaminen

 

Jätehuollon palvelutason päivitystyö on käynnistetty keväällä 2017. Työn käytännön toteuttamista ohjaamaan perustettiin työryhmä, jossa kunnilla on seuduittainen edustus. Lisäksi työryhmässä on edustajat jäteyhtiöstä. Työryhmä kokoontuu 3-4 kertaa päivitystyön aikana.

 

Palvelutason määrittämistä ohjaa vuonna 2016 hyväksytyssä kuntien jätepoliittisessa ohjelmassa esitetyt kehittämistavoitteet. Jätepoliittisessa ohjelmassa on esitetty palvelutasoon ja palveluverkostoon liittyen tavoitteita ja toimenpiteitä, joita täsmennetään palvelutasoasiakirjassa. Alueen asukkaiden näkemyksiä jätehuollon kehittämistapeista selvitetään laajalla asiakastyytyväisyyskyselyllä vuoden 2017 lopussa. Lisäksi tehdään kohdennetut kyselyt lajitteluasemien asiakkaille ja isännöitsijöille. Myös muita sidosryhmiä, kuten tuottajayhteisöjä, kuullaan tarvittaessa päivitystyön aikana. Kuntien viranhaltijoiden näkemyksiä selvitetään laajemmin vuosittaisen jätehuollon neuvottelukunnan kokouksen yhteydessä. Palvelutason määrittelyssä huomioidaan myös vuosina 2016 ja 2017 aluepalavereissa esiin tuodut jätehuoltopalvelujen kehittämistarpeet.

 

Jätelakia ollaan uudistamassa ja lain muutoksella ratkaistaan muun muassa kunnan vastuun laajuus jätehuollossa jatkossa. Muutokset on huomioitava myös palvelutason määrittelyssä. Palvelutasoluonnos tuodaan jätelautakunnan käsittelyyn keväällä 2018, mikäli jätelain muutokset ovat kokonaisuudessaan tässä vaiheessa selvillä. Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen palvelutaso viedään jätelautakunnan ja Jätekukon hallituksen hyväksyttäväksi.

 

Palvelutason päivitystyön toteuttamisesta on tehty suunnitelma (liitteenä), johon on kirjattu tarkemmin se, kuinka työ toteutetaan ja aikataulutetaan.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy suunnitelman, jonka mukaisesti jätehuollon palvelutaso päivitetään.

 

 

Liitteet

4

8788/2017 Jätehuollon palvelutason päivittämisen suunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa