Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.11.2017/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 66

Asianro 8809/02.05.00.00/2017

 

 

Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamiseksi vuonna 2018

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 20.11.2017

                                                          Marjaana Mikkonen ja 7 muuta valtuutettua

 

                                                         

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki luopuu terveyskeskusmaksusta vuonna 2018.

 

Perustelut:

 

Oikeus terveyteen on turvattu Suomen perustuslain 19 §:ssä, jossa säädetään:

 

"Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä". Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, joten perustuslaki velvoite koskee niitä suoraan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kuilu hyvin­ ja pahoinvoinnin välillä on lisääntynyt Suomessa, vaikka keskimäärin voimme aiempaa paremmin:

"Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet. Samanaikaisesti eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Yksi keino puuttua terveys­ ja hyvinvointieroihin on mahdollistaa kaikkien oikea-aikainen hoito."

(htt p:// st m.fi/ terveyserot, 19.10.2017).

 

Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde Kuopion kaupungille. Vuonna 2016 terveyskeskusmaksujen osuus kaupungin tuloista oli 0.9 % eli l.305M€.

 

Terveyskeskusmaksujen poistaminen on keino terveyserojen kaventamiseen. Terveyskeskusmaksut ja muut asiakasmaksut sekä lääkekustannusten omavastuut ovat kaikkein raskaimpia pienituloisille kansalaisille, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Ne myös muodostavat  todellisen esteen vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden   piiriin   hakeutumiselle.

 

On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa eikä hoitoon hakeutuminen ole riippuvaista henkilön tulotasosta. Hoitoon hakeutumisen lykkäämin n aiheuttaa sekä  yksilölle  että  yhteiskunnalle ongelmia. Tästä myös KELAn tutkimusosasto muistuttaa selvityksessään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä: "Ehkä rahoitusjärjestelmän tehokkain keino vähentää terveyteen liittyviä eroja ja eriarvoisuutta on  pienentää pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palveluista ja lääkkeistä maksamia omavastuita. Terveyskeskusmaksun poistaminen voisi  olla hyvä  alku."

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa