Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.11.2017/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 67

Asianro 8814/12.00.01.00/2017

 

 

Valtuustoaloite yrittäjäpainotteisen luokan perustamisesta kuopiolaiseen yläkouluun

 

 

Valtuustoaloite 20.11.2017

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisinä allekirjoittajina Vesa Linnanmäki, Antero Peiponen ja Kari Loponen sekä 40 muuta valtuutettua

 

Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion Yrittäjät ry asettivat keväällä 2017 tavoitteen 200 000 asukkaan Kuopiosta vuoteen 2040 mennessä. Asetettu tavoite on kunnianhimoinen. Kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman sekä riittävän veropohjan säilyttämiseksi väestön merkittävä kasvu on kuitenkin välttämätöntä.

 

Väestönkasvun toteutuminen edellyttää uusia työpaikkoja. Työpaikat syntyvät ennen kaikkea yrityksiin. Suomessa aloittavien yritysten osuus kaikista yrityksistä on kansainvälisessä vertailussa aivan häntäpäässä. Monissa muissa maissa aloittavien yritysten osuus kaikista yrityksistä on 15-25%, kun se Suomessa on alle 10%. Tämän lisäksi suomalaiset yritykset ovat mikroyrityspainotteisia, 93,4 % yrityksistä työllistää 1-9 henkilöä (2015). Kuopion kasvu edellyttää uudenlaista yrittäjyyttä ja uusia yrittäjiä. Yrittäjyyden ja kestävän kasvun siemenet voidaan kylvää jo koulussa - hedelmälliseen maaperään.

 

Opetussuunnitelmassa Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat vuosiluokilla 5-9 yksi kuudesta kaikissa laaja­ alaisen osaamisen alueesta. Oppiainekohtaisten sisältöjen laajuudesta johtuen yrittäjyysteeman riittävä huomioiminen on kuitenkin opettajille haastava tehtävä. Kuopiossa toimii lisäksi Yrityskylä, jossa koululaiset vierailevat yhden päivän 6. luokalla ja toisen 9. luokalla. Edellä mainitut yrittäjyyttä tukevat toimenpiteet ovat hyviä, mutta eivät mielestämme riittäviä. Uusien yritysten syntymisen edistämiseksi on mielestämme mahdollista tehdä enemmän.

 

Opetussuunnitelma mahdollistaa erilaisten oppisisältöjen painottamisen valinnaisaineiden ja painotusopetuksen keinoin. Tällä hetkellä Kuopion yläkouluissa tarjotaan kuntakohtaista painotusopetusta kuvataiteessa, liikunnassa, urheilussa, musiikissa, tanssissa sekä matemaattis­ luonnontieteellisesti painotetussa opetuksessa. Painotusopetusta annetaan Hatsalan, Jynkänlahden, ja Minna-Canthin yläkouluissa sekä Pyörön yhtenäiskoulussa. Kutakin painotettua oppiainetta kohti on yksi luokka ja niihin haetaan erillisellä pääsykokeella 6. luokan keväällä. Painotusopetus lisää luokalle hakeutuvien oppilaiden tuntimäärää 7. luokalla 2 vuosiviikkotuntia. 8. ja 9. luokalla painotettu oppiaine korvaa jonkin valinnaisaineen.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kuopiolaiseen yläkouluun perustetaan yrittäjyyspainotteinen luokka lisäämään potentiaalia uusien yritys-

ten syntymiselle. Luokka toimii samalla periaatteella kuin muut painotusopetusta antavat luokat.

 

 

Tällä hetkellä yrittäjyyspainotteista opetusta annetaan valtakunnassa esimerkiksi Kempeleen kirkonkylän yhtenäiskoulussa.   Yrittäjyysluokat tekevät yhteistyötä paikkakunnan yrittäjien kanssa, jotka toimivat oppilaiden kummiyrityksinä. 9. luokalla opiskelijat perustavat oman yrityksen ja voivat halutessaan jatkaa yritystoimintaa myös perusopetuksen päättymisen jälkeen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa