Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2017/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 217

Asianro 7027/10.03.02.02/2017

 

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                      Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.2.2016 § 67. Hankesuunnitelman mukaan rakennushistoriallisesti arvokkaan Kuopion museorakennuksen teknisesti kattavan peruskorjauksen lisäksi rakennusta laajennetaan siten, että kokonaisuuteen saadaan museotoimintaa palvelevat, helposti muunneltavat, monikäyttöiset, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat. Museo yhdistetään laajennusosalla samalla tontilla sijaitsevaan kaupunginkirjastoon. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta.

 

                                                      Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä, suojeltu museorakennus, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ruutukaavakeskustassa, museon muutos- ja laajennussuunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 20.9. – 16.12.2016. Arkkitehtuurikilpailun perusteella saatiin ehdotussuunnitelmat sekä hankkeen kaavamuutoksen että toteutussuunnittelun pohjaksi.

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennushankkeen valmistelussa suunnittelua ja rakentamista on Kuopion Tilakeskuksessa lähdetty viemään eteenpäin siten, että hankkeen suunnitteluvaiheessa perustetaan suunnitteluryhmä ja ennen toteutusvaihetta kilpailutetaan tilaajan yhteistyökumppaniksi julkisena hankintana palveluntuottaja. Hankintamallina käytetään tiimirekrytointia, jossa tavoitteena on solmia tilaajan ja palveluntuottajan välille allianssisopimus.

 

Hankkeen tilaohjelman mukainen tavoitehinta hintatasoon 4/2015 on peruskorjausosan 4 060 000 euroa ja laajennusosan 8 690 000 euroa eli yhteensä 12 750 000 euroa (alv 0 %). Kaavamuutoksen aikataulu rytmittää hankkeen jatkoa.  Kaavamuutos vahvistunee elokuussa 2018. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa lokakuussa 2018 ja kohde valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.

 

Hankkeen suunnitelmien ja rakennettavien tilojen tulee vastata 5.2.2016 hankesuunnitelman tavoitteita ja hankkeelle asetettuja tavoitekustannuksia. Hankesuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita tarkennetaan suunnittelun edistyessä.

 

Tilaaja, rakennuttajakonsultti ja suunnitteluryhmä ohjaavat yhteistyössä ehdotus- ja yleissuunnittelua. Hankkeessa käytetään tietomallipohjaista toimintatapaa. Tavoitteena on, että ehdotussuunnitelmat ovat hyväksyttävissä keväällä 2018.

 

Ennen toteutussuunnitteluvaihetta kilpailutetaan rakenne-, LVIAJ- ja sähkösuunnittelu julkisena hankintana erikseen, suunnittelualoittain tiimirekrytointia käyttäen.

 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan suunnittelukilpailuun perustuen suorahankintana. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin EU-kynnysarvon ylittävänä julkisena hankintana. Kilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n ehdotus HILA. Suunnittelukilpailun kilpailuohjelman mukaan tavoitteena on, että Kuopion kaupunki tekee suunnittelun toimeksiannon voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa. Kuopion Tilakeskus on pyytänyt Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:ltä tavoitehintaisen tarjouksen toteutussuunnittelusta. Tarjouksessa on huomioitu arkkitehtuurikilpailusta maksettu palkkio. Tarjouksen mukainen tavoitehinta on 398 000 euroa (alv 0 %).

 

                                                      Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennus -hankkeen toteutusmalli on esitelty 2.10.2017 ja suunnittelijoiden valinnat 4.12.2017 Kuopion kaupunginhallituksen nimeämälle tilatyöryhmälle.

 

Hankkeen eri vaiheissa valmistellaan toimintasäännön mukaisesti päätöksentekoon

-        suunnittelijavalinnat,

-        ehdotussuunnitelmat,

-        palveluntuottajan valinta sekä

-        allianssisopimus.

 

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeelle on tarkoitus nimetä ohjausryhmä seuraamaan ja ohjaamaan hanketta sekä valvomaan sen taloutta ja viestintää.

 

Vaikutusten arviointi                 Vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan 29.2.2014 § 67 liitteenä.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus

 

-        päättää valita Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus -hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n ja

 

-        valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan konsulttisopimuksen.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                      Asiaa esitellään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan tekemän esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Marko Väätäinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa