Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2017/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 218

Asianro 7027/10.03.02.02/2017

 

 

Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, suunnittelijoiden valinta

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                      Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.2.2016 § 67.  Museon muutos- ja laajennussuunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 20.9. – 16.12.2016. Arkkitehtuurikilpailu tuotti ehdotussuunnitelmat hankkeen kaavamuutoksen ja toteutussuunnittelun pohjaksi. Kilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:n ehdotus HILA. Toteutussuunnittelua jatketaan voittajaehdotuksen pohjalta ja Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:ta on esitetty hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi.

 

Kuopion Tilakeskus käynnisti avoimella menettelyllä hankinnan Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen rakenne-, LVIAJ- ja sähkösuunnittelusta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 4.10.2017. Tarjoukset pyydettiin jättämään erillisinä konsulttialoittain viimeistään 8.11.2017 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia seuraavasti:

 

-        rakennesuunnittelusta 3 tarjousta

-        LVIAJ-suunnittelusta 3 tarjousta

-        sähkösuunnittelusta 6 tarjousta

 

Tarjousten tavoitehinta toimitettiin omassa suljetussa hintakuoressaan. Tarjousten laatukuoret avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 8.11.2017 klo 13.00 alkaen. Kaikki tarjoukset täyttivät hankinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten laatuarviointi toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen nk. tiimirekrytointia.

 

Ensimmäisessä vaiheessa tarjoajat asetettiin paremmuusjärjestykseen pisteiden perusteella. Laatupisteytys vaihtelee konsulttialakohtaisesti. Tilaaja pisteytti ja valitsi jokaiselta konsulttialalta kolme eniten laatupisteitä saanutta ryhmää toiseen vaiheeseen.

 

Toisen vaiheen arvioinnissa ensimmäisen vaiheen pisteet nollattiin ja valitut suunnitteluryhmät kutsuttiin haastatteluihin 27. – 30.11.2017. Haastattelut toteutettiin työpajatyyppisesti. Työpajoissa arvioitiin suunnittelijaryhmien yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisua, ryhmänä toimimista ja organisoitumista. 

 

Arviointiryhmään kuului rakennuttajan ja rakennuttajakonsultin lisäksi Kuopion Tilakeskukselta eri suunnittelualojen asiantuntijoita.

 

Tarjousten hintakuoret avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 29.11.2017 ja 1.12.2017, kun kaikki suunnitteluryhmät oli arvioitu. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajat pisteytettiin perustuen tavoitehintaan, resurssisuunnitelmaan ja työpaja-arviointiin. Tarjouskilpailun voittaja on eniten pisteitä saanut tarjous. Tarjouspyyntö ja pisteytystaulukko ovat liitteenä.

 

Vertailussa eniten pisteitä saivat:

 

-        rakennesuunnittelu, Wise Group Oy

-        LVIAJ -suunnittelu, Granlund Kuopio Oy

-        sähkösuunnittelu, Granlund Kuopio Oy

 

 

Vaikutusten arviointi                 Vaikutusten ennakkoarviointi on kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan 29.2.2014 § 67 liitteenä.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus

 

-        valitsee Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen rakennesuunnittelijaksi Wise Group Oy:n, LVIAJ -suunnittelijaksi Granlund Kuopio Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi Granlund Kuopio Oy:n

 

-        ja valtuuttaa Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan konsulttisopimukset

 

 

Liitteet

1

7027/2017 Tarjouspyyntö

 

2

7027/2017 Arviointipisteytystaulukot

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Asiaa esitellään kokouksessa.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan tekemän esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Marko Väätäinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa