Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2018/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 61/02.02.02/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021.

 

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2018:

 

 

TP

2016

1 000 €

TA+TAMU

2017

1 000 €

TPE

09/207

1 000 €

TA

2018

1 000 €

Muutos-%

Tpe17-Ta2018

Toimintatulot

10 176

9 534

9 488

9 072

-4,4 %

Toimintakulut

-44 371

-45 640

-45 552

-45 836

0,6 %

Toimintakate

-34 195

-36 105

-36 064

-36 764

1,8 %

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys valtuustolle toimintakatteen muuttamisesta. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2018.

 

Vuoden 2018 investoinnit:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2018

1 000 €

Lähiliikuntapaikat

 

-100

Liikuntapaikat

 

-6 105

Kalustohankinnat

 

-731

Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon taidehankinnat

 

-50

 

 

 

 

Kustannus-

arvio

TA 2018

1 000 €

Tilakeskuksen investoinnit / peruskorjaus:

 

 

Kuopion Musiikkikeskus

-8 150

-7 500

Kuopion museon perusparannus ja laajennus

-15 000

-1 500

Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo (tulot 750 t€)

-3 700

-1 600

Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi (tulot 800 t€)

-4 900

 -200

Nilsiän kirjasto (tulot 247 t€)

-724

-250

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

-24 000

-600

 

 

 

Tilakeskuksen investoinnit / uudisrakentaminen:

 

 

Lippumäen ylipainehalli

-3 700

-1 450

Keskuskentän areena

 

-200

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Liitteet

1

61/2018 Käyttösuunnitelma 2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää

 

1.       Hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat palveluprosesseittain seuraavasti:

 

KS-2018

Toimintakate

  Kirjastopalvelut

  Museokeskus

  Liikuntapaikkapalvelut

  Kansalaistoiminnan palvelut

  Kansalaisopisto

  Kaupunginteatteri

  Musiikkikeskus

  Tukipalvelut

-5 831 588

-3 097 610

-10 522 479

-5 501 673

-3 199 438

-4 750 162

-3 552 548

-308 935

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä

-36 764 433

 

2.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-731 000 €) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-50 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.                        

 

3.       Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Merja Hiekkalahti ja Pekka Laasonen poistuivat kokouksesta klo 17.00 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

                                                         

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa