Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2018/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 164/00.03.01/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018:

 

 

Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

·         Avain- ja palveluprosesseittain laaditaan nykytilanteen arviointi ja kuvaus

·         Määritellään em. selvitysten perusteella kehittämisen kohteet ja toimenpiteet (työhyvinvointisuunnitelma)

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, henkilöstö

 

 

Alle kouluikäisten lasten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kasvu / vaikutukset toimintaan/talouteen

·         Palveluverkoston kokonaistarkastelu vuoden 2018 aikana

·         Ennusteiden kehittäminen yhdessä kaupunkisuunnittelupalveluiden kanssa

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit, kaupunkisuunnittelupalvelut

 

 

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset (EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan kesäkuussa 2018 (kaupunkitasoinen tavoite)

·         Käynnistetään henkilötietojen inventointi, mahdollinen rekistereiden vähentäminen sekä rekisteriselosteiden laatiminen ja mukauttaminen uuden asetuksen mukaiseksi

·         Syksyn 2018 aikana järjestetään koulutusta tietoturvan yhdyshenkilöille sekä rekistereistä vastaaville

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, tietohallintotiimi

 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen ja riskien hallinta (kaupunkitasoinen tavoite)

·         Osallistutaan valmistelu- ja suunnittelutyöryhmien toimintaan

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

 

 

Seuranta ja raportointi

·         1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille

·         johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta kerran kuussa)

·         kehityskeskusteluissa

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2018.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa