Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.02.2018/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 39

Asianro 1511/10.00.02.01/2018

 

 

Tonttien hinnoittelu Lehtoniemen kortteleissa 22, 48 ja 49

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Lehtoniemen kaupunginosan asemakaava-alueilla sijaitsee Kuopion kaupungin omistamia tontteja, jotka ovat voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu merkinnöillä AKR (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue), AK (asuinkerrostalojen korttelialue) ja AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue).

 

Tonttien sijainnit ilmenevät oheisista kartoista.                     

 

                                                         

 

 

                                                         

Kuikkalammen tontit.

 

Kuikkalammen asemakaava-alueella (kaava n:o 836) korttelissa 48 sijaitsevat tontit 1 ja 2 on osoitettu asemakaavassa merkinnällä AKR (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue), tontit 3 ja 6 merkinnällä AK (asuinkerrostalojen korttelialue) ja tontit 4 ja 5 merkinnällä AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue).

 

Korttelissa 49 sijaitsevat tontit 1, 2 ja 3 on osoitettu asemakaavassa merkinnällä AK (asuinkerrostalojen korttelialue).

 

                                                           

                                                         

Tontti 297-33-22-8 Matkausniemenkadun varressa.

 

 

Keilarinne - Matkusniemi itäosan asemakaava-alueella (kaava n:o 762) korttelissa 22 sijaitseva tontti 8 on osoitettu asemakaavassa merkinnällä AKR (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue).

 

Kaava-alueiden tontteja esitetään hinnoiteltavaksi niiden markkinointia sekä varaus- ja vuokrauspäätösten tekoa varten. Hinnoittelu koskee vapaara-hoitteiseen asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja.

 

Rakennusoikeuden hinnoittelun tueksi on hankittu ulkopuolinen arviokirja alueen rakennusoikeuksien markkina-arvon määrittämiseksi.

                            

Esitettävät hinnat ovat linjassa alueen aiempien hinnoittelupäätösten kanssa. 

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan päätösehdotus on positiivinen, koska tont-tien luovutuksella pyritään edistämään asemakaavan toteutumista ja kaupun-kirakenteen tiivistymistä. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien rakentaminen mm. edistää rakennusalan toimijoiden työlli-syyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kuikkalammen asemakaava-alueella kortteleissa 48 ja 49 sijaitsevien tonttien hinta on 137,41 €/k-m².

2.        Tontin 297-33-22-8 hinta on 150€/k-m².

3.        Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 935 (joulukuu 2017).

4.        Tontit luovutetaan vuokraamalla. Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta.

5.        Muutoin noudatetaan varauksen ja vuokrauksen yhteydessä kansliatoimenpitein tarkemmin määriteltäviä tavanomaisia asuinkerrostalojen varaus- ja vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa