Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.02.2018/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

35 §

7.2.2018

 

§ 58

Asianro 1253/02.08.00.01/2018

 

 

Lippumäen urheilualueen yritystontin esirakentaminen, rahoitus ja urakoitsijan valinta

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 7.2.2018 35 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

IS-Hankinta Oy on pyytänyt urakkatarjouksia Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen puolesta Lippumäen urheilualueen yritystontin esirakentamisesta. 

 

Rakennusalue sijaitsee Kuopion kaupungin Litmasen kaupunginosassa, Lippumäen urheilualueella. Kohteessa sijaitsee mm. jalkapallokenttiä, luistelurata ja paikoitusalueita. Esirakennettava alue koostuu tällä hetkellä osin vanhasta täyttöalueesta, osin luonnontilaisesta alueesta ja osin huoltoalueena toimivasta jo aikaisemmin tasatusta alueesta. Esirakentamisella on tarkoitus valmistella aluetta yrityskäyttöön ja esirakentamissuunnitelmat on laadittu siten, että alueelle voidaan helposti aloittaa erityyppisiä yritysrakennuksia, esim. yksityinen liikuntahalli.

 

Urakkaan kuuluvan tontin esirakentaminen on tarkoitus toteuttaa yksikköhintaurakkana sisältäen mm. maanleikkaus- ja louhintatöitä. Liitteenä olevissa ilmakuvassa (liite 4) ja otteessa asemapiirroksesta (liite 5) on esitetty rakennettava alue.

 

Urakasta tehtiin 21.12.2017 hankintailmoitus julkaistavaksi julkisten hankintojen tietokannassa (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 25 §).

 

Tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen IS-Hankinta Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin.

 

Tarjoukset tuli jättää viimeistään 31.1.2018 klo 10.00 sähköisesti samaan portaaliin.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kahdeksan (8) urakoitsijaa; Destia Oy Itä-Suomi, Savon Kuljetus Oy, Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy, Koneurakointi M Niiranen Oy, Oteran Oy, Suomen Maastorakentajat Oy, Maanrakennus Leskinen Oy ja Konetyö J Karhunen Oy.

 

Tarjoukset on otettu vastaan ja avattu IS-Hankinta Oy:ssä liitteen 1 mukaisesti.

 

Tarjousten avausten jälkeen suoritettiin halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuden arviointi. Tarjouksen ja tarjoajan kelpoisuuden arviointi tehtiin Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tarjouksen mukana toimitettujen dokumenttien perusteella. Halvimman vertailuhinnan antanut urakoitsija täytti tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

 

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjouksen antoi Koneurakointi M. Niiranen Oy hinnallaan 534 675,00 €, alv 0 %.

 

Kohteelle ei ole varattu talousarviossa kuluvalle vuodelle erillistä investointimäärärahaa. Kaupunginhallituksella on valtuus käynnistää uusien yritysalueiden rakennushankkeita enintään viiden miljoonan euron rajaan saakka, joten hanke esitetään rahoitettavaksi ko. määrärahasta.

 

Urakoitsijaksi valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta edellyttää kaupunginhallituksen myönteistä rahoituspäätöstä. Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija, mikäli rahoitus myönnetään.

 

Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana, jossa urakkahinta muodostuu toteutuneitten määrien ja tarjottujen yksikköhintojen mukaisesti. Koska urakan lopullista kokonaishintaa ei pystytä varmuudella tässä vaiheessa toteamaan, on urakan kokonaishinnaksi arvioitu n. 600 000 €, alv 0 %.

 

Vaikutusten arviointi            -

 

 

Esitys                                         Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle

       urakoitsijaksi Lippumäen urheilualueen yritystontin esirakentaminen valitaan ehdollisena Koneurakointi M. Niiranen Oy vertailuhinnallaan 534 675,00 €, alv 0 %

       kaupunginhallitus myöntää 600 000 €: n rahoituksen esirakentamishankkeelle

       urakkasopimus solmitaan Koneurakointi M. Niiranen Oy:n kanssa, mikäli kaupunginhallitus osoittaa hankkeelle rahoituksen.

 

 

Liitteet

 

1253/2018 Liite 2 tarjousten avauspöytäkirja

 

 

1253/2018 Liite 3 tarjousten vertailu

 

 

1253/2018 Liite 4 hintojen vertailutaulukko

 

 

1253/2018 Liite 5 ilmakuva alueesta

 

 

1253/2018 Liite 6 ote asemapiirroksesta

 

Viiteaineisto

 

1253/2018 Liite 1 tarjouspyyntö

 

                                                      Valmistelija                                                      

Kari Laukkanen

puh. +358 44 718 5568

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

Päätös                                       Merkitään, että pöydälle jaettiin kaupungininsinöörin esitys liitteineen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Liitteet

8

1253/2018 Liite 2 tarjousten avauspöytäkirja

 

9

1253/2018 Liite 3 tarjousten vertailu

 

10

1253/2018 Liite 4 hintojen vertailutaulukko

 

11

1253/2018 Liite 5 ilmakuva alueesta

 

12

1253/2018 Liite 6 ote asemapiirroksesta

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kari Laukkanen

puh. +358 44 718 5568

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa