Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.02.2018/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

23 §

22.1.2018

 

§ 59

Asianro 6454/02.05.06/2017

 

 

Takauksen myöntäminen Niiralan Kulma Oy:lle

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 22.1.2018 23 §

 

 

                                                      Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 4.9.2017 myöntää omavelkaisen takauksen Niiralan Kulma Oy:lle seuraavin ehdoin:

- 80%:n omavelkainen takaus annetaan pääomaltaan enintään 1.065.000 euron suuruisen, liiketilaa koskevan rakennushankkeen edellyttämän lainan ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi,

- takauksen kohteena olevan velan laina-aika on enintään 20 vuotta rahoituksen viimeisen erän nostamisesta lukien,

- Niiralan Kulma Oy kilpailuttaa tarvittavan vieraan pääomanehtoisen rahoituksen tämän takauspäätöksen jälkeen,

- kilpailutuksen perusteella saatavista rahoitustarjouksista edullisimman lainaehdot hyväksytetään erikseen kaupunginhallituksessa,

- kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään takauksen lopullisesta myöntämisestä, sen tarkemmista takausehdoista sekä määrittämään takauksesta perittävän takausprovision yhtiön riskiluokitukseen perustuen sellaiseksi, ettei se sisällä laskennallista valtiontukea.

Niiralan Kulma Oy on kilpailuttanut 1.065.100 euron suuruisen lainan 10 vuoden laina-ajalla. Yhtiö sai tarjouksen kolmelta pankilta. Niiralan Kulma Oy:n esityksen mukaan edullisin tarjous on Danske Bankin viiden vuoden kiinteään korkoon sidottu 10 vuoden laina, jonka korko on 0,54 % ja jota lyhennetään tasaerin puolivuosittain. Vakuutena käytetään kaupungin omavelkaista takausta 80 % ja yhtiön omia kiinnityksiä 20 %.  Viiden vuoden jälkeen laina hinnoitellaan uudelleen ja mikäli Niiralan Kulma ei hyväksy uudelleen hinnoittelua, yhtiö voi kilpailuttaa lainan uudelleen. Uudelleen hinnoittelu tai uusi lainan kilpailutus edellyttää ehtojen osalta takaajan hyväksyntää ja takausprovision suuruuden uudelleen tarkastelua.

                                                     

 

Vaikutusten arviointi           

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

6454/2017 Kaupunginvaltuuston päätös 04.09.2017

 

                                                      Valmistelija                                                      

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää
-  hyväksyä Niiralan Kulma Oy:n esittämät lainaehdot,
-  myöntää 80 %:n omavelkaisen takauksen pääomaltaan enintään 1.065.100 euron suuruisen, liiketilaa koskevan rakennushankkeen edellyttämän lainan ja sen korkojen, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi enintään 10 vuodeksi viimeisen lainaerän nostopäivästä,
-  että, omavelkaisesta takauksesta peritään provisio 0,3 %, joka määräytyy kaupungin takaaman lainan ja yrityksen omien vakuuksien mukaisen lainan korkomarginaalien erotuksena. Tällöin lainan korko määräytyy täysin markkinaehtoisesti eikä se sisällä laskennallista valtiontukea,
-  että, lainan uudelleen hinnoittelu tai uusi kilpailutus viiden vuoden kuluttua tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.


 

Päätös                                       Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 


 

 

Täydennyksenä kaupunginhallituksen 22.1.2018 § 23 tekemään päätökseen todetaan, että lainan lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan korkotason mukaan.

 

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy täydennyksen, että lainan lopullinen korko määräytyy nostoajankohdan korkotason mukaan. Muilta osin takauksen ehdot ovat ennallaan.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa