Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 21

Asianro 2928/05.17.00/2018

 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu 1.6.2018 - 31.12.2019

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin aikuissosiaalityössä on pilotoitu sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteisiä palveluja osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishankkeessa ajalla 1.9.2015 - 31.8.2017. Kehittämishankkeessa testattiin seuraavia palveluja:

 

1. jalkautuva sosiaalinen yksilövalmennus

2. tuettu työtoimintavalmennus

3. ryhmämuotoinen arjen ja elämänhallinnan valmennus

 

Kyseiset palvelumuodot on todettu erittäin toimiviksi sosiaalisen kuntoutuksen palvelumuodoiksi. Kehittämishankkeen perusteella todettiin, että palveluseteli olisi tarkoituksenmukainen ja sote-uudistuksen tavoitteiden mukainen tapa järjestää sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Hallituksen esityksessä asiakkaan valinnanvapaudesta on määritelty asiakassetelipalveluiksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluista valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin (HE 8.3.2018). Tämän johdosta sosiaalisen kuntoutuksen asiakassetelikäytännön kehittämiseen on haettu rahoitusta osana ns. Valihe vappaasti -valinnanvapauspilottia Pohjois-Savossa. Kokeiluun valitut maakunnat ja kokeilut julkaistaan 30.4.2018. Kokeilujen rahoitus on riippuvainen sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisestä eduskunnassa kesällä 2018. Paikallisesti toteutettava Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu liitetään maakunnalliseen valinnanvapauskokeiluun vuoden 2019 aikana, jos hanke asiakassetelipalvelujen osalta toteutuisi.

 

Palvelusetelin kokeilun hyötynä nähdään muun muassa:

 

-          Asiakkaan valinnanvapauden ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä osallisuuden ja motivaation lisääntyminen omassa elämässään ja palveluprosessissaan.

 

-          Vaihteleviin ja monimuotoisiin asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen yksilöllisesti.

 

-          Raskaan kilpailutusprosessin korvaaminen tilanteessa, jossa valmistaudutaan mahdolliseen sote-uudistukseen.

 

-          Työikäisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien ja asiakkaiden valmistautumisen mahdolliseen sote-uudistukseen.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ovat täysi-ikäisiä, toimintakykynsä vuoksi työelämän ulkopuolella tai erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla olevia kuopiolaisia henkilöitä. Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnalliset palvelut ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden lisäksi käytettävissä lapsiperhepalvelujen sekä sijais- ja jälkihuollon täysi-ikäisille asiakkaille sekä vammaispalvelujen ja erityisasumispalvelujen asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin ohjautuu merkittävästi asiakkaita myös nuorten ja aikuisten mielenterveyspalveluista asiakkaan hoito- ja kuntoutumisprosessin vahvistamiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteinen järjestäminen toteutuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisessa palvelutarpeenarvioinnissa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) mukaan asiakkaalle maksuttomia, joten palvelusetelin tuntihinta kattaa palvelukokonaisuuden.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelikokeilu toteutetaan alkuvaiheessa Effica -asiakastietojärjestelmän avulla, jolloin aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen henkilöstö hoitaa palvelusetelien hallinnoinnin ja maksuliikenteen. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottamista ei nähdä tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena, sillä mahdollinen maakunnan valinnanvapauspilotti voi tarkoittaa uusien ICT-järjestelmien käyttöönottamista valinnanvapauspilotin rahoituksen tuella. Palvelusetelin hinnoittelua, muita kriteereitä ja niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan kokeiluajalla yhteistyössä asiakkaiden, asiakkaita ohjaavien työntekijöiden ja palveluntuottajien kanssa. Kokeiluun liitetään keväällä 2019 ylemmän ammattikorkeakoulun (Savonia) lopputyö, jossa tarkastellaan palvelusetelien käytettävyyttä sekä asiakkaan, ohjaavan työntekijän että palvelutuottajan näkökulmasta.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

  Perusturva- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa palvelusetelikokeilun ajalle   1.6.2018 - 31.12.2019 ja ottaa käyttöön sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelit  seuraavasti:

 

  Palveluseteli yksilövalmennukseen:

 

-          Palvelusetelin arvo on 45,00 euroa /valmennustunti, joka sisältää välittömän asiakastyön ja matkakustannukset Kuopion julkisen kaupunkiliikenteen alueella 0-15 km palveluntuottajan toimipisteeltä sekä kaikki muut palvelun tuottamisesta tulevat kustannukset (mm. dokumentoinnin ja raportoinnin asiakasasioissa).

 

-          Palveluseteli on voimassa enintään kolme (3) kuukautta kerrallaan.

 

 

-          Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennusjakso sisältää enintään 40 h kolmessa kuukaudessa.

 

-          Palveluntuottajan toimipisteestä matkakustannukset yli 15 km ylittävältä osalta korvataan tosiasiallisista matkoista Verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti (0,42 euroa/km + 3 senttiä per kyyditettävä, jos kuljetetaan asiakasta).

 

-          Asiakkaasta johtuvista käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista korvataan palveluntuottajalle enintään 25 % asiakkaalla käytettävissä olevista tunneista ja poissaolokorvauksen suuruus on 30 % yksilövalmennuksen palvelusetelin hinnasta (eli 13,50 €/palvelukerta).

Palveluseteli tuettuun työtoimintavalmennukseen:

 

-          Työtoimintavalmennuksen palvelusetelin hinta on 35 euroa/valmennuspäivä, joka sisältää asiakkaalle yhden kahvin ja lämpimän aterian sekä kaikki palveluntuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

 

-          Palveluseteli on voimassa kolme (3) kuukautta kerrallaan.

 

-          Työtoimintavalmennuksen kesto on 3-4 tuntia + asiakkaan ruokailuaika.

 

-          Valmennuspäiviä voi olla 1-5 päivää viikossa.

 

-          Toimintavalmennuksen lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää palvelutarpeenarvioinnin mukaisesti yksilövalmennuksen palveluseteli työtoimintavalmennuksen ajalle palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

 

                                            Valmistelija                                          

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että palveluohjaaja Riikka Pinta oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 15.05 – 15.43.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa