Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.04.2018/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2096/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 32

Asianro 2096/12.04.01.00/2018

 

 

Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella 2018- 2019 / KalPa-Hockey Oy

 

 

Palvelupäällikkö Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

                                                          Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja Kalpa - Hockey Oy:n välinen sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta päättyy 30.4.2018. Kuopion kaupunki ja KalPa - Hockey Oy ovat neuvotelleet liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjasi kokouksessaan 13.12.2017 § 42 vuodelle 2018 ettei käyttömaksuihin tehdä tasokorotusta. Lautakunnan päättämä linjaus on ollut lähtökohtana, kun Kalpa - Hockey Oy:n kanssa on neuvoteltu Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeuksia ja tiloja koskevasta sopimuksesta kaudelle 2018 – 2019. Sopimusesityksessä on muutos vuoden 2017-2018 sopimukseen nähden. Muutos koskee vuokratilojen laajuuden muutosta. Sopimusesityksessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue vuokraa Kalpa Hockey Oy:lle vain myyntitilat sopimusesityksen liitteen numero 1 mukaisesti. Muut tarvitsemansa tilat Kalpa Hockey Oy vuokraa suoraan tilakeskukselta. Aikaisemman sopimuksen mukaisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on vuokrannut Kalpa Hockey Oy:lle myyntitilojen lisäksi myöskin pukuhuone-, kuivaus- ja muut oheistilat urheilutoimintaa varten.

 

Sopimusesitykseen on liitetty erillinen osa, jossa sovitaan linjaukset ja toimenpiteitä Kuopion kaupungin ja Kalpa – Hockey Oy:n välisen yhteistoiminnasta. KalPa on hyvä esimerkki siitä, kuinka koko kaupunki saa positiivista mainetta hyvin menestyvän urheiluseuran ansiosta. Sopimuksen tavoitteena on saada KalPan tuoma markkinointietu sekä kosketuspinta kuopiolaisiin kohderyhmiin koko kaupungin käyttöön. Kaupunki sitoutuu yhteisen markkinoinnin kehittämiseen. KalPa puolestaan sitoutuu sisältöjen tuottamiseen sekä kaupungin strategian mukaisten painopistealueiden vahvistamiseen esimerkiksi sopimuksessa mainituilla markkinointitoimenpiteillä, yleisötapahtumilla, koulukierroksilla ja ulkojäätapahtumilla. Sopimuksen sisällöllinen painopiste on edelleen lapsille ja nuorille kohdentuvissa toimenpiteissä, mutta yhteistoiminnan toimenpiteitä kohdennetaan lisäksi myös työikäisten hyvinvoinnin edistämiseen.  Markkinointisopimuksen arvo 30.000 euroa + voimassa oleva arvonlisävero.

 

Viiteaineistona jaetaan kauden 2017- 2018 KalPa Hockey Oy:n ja Kuopion kaupungin yhteistyöraportti ja yhteiskuntavastuut.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan KalPa-Hockey Oy:n ja Kuopion kaupungin välisen sopimuksen Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta ajalle 1.5.2018 – 30.4.2019.

 

Liitteet

9

2096/2018 Vaikutusten arviointi

 

10

2096/2018 Sopimus

 

Viiteaineisto

1

2096/2018 Kuopion kaupunki ja KalPa Hockey Oy - yhteistyö 2017-2018 raportti

 

2

2096/2018 KalPa Hockey Oy:n yhteiskuntavastuut

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Kirsi Soininen

puh. +358 17 18 2020

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Mikko Lankinen esitti, että KalPa-Hockey Oy maksaa yhden prosentin kaupungille saamistaan jäähallin mainospaikkojen mainostuloista.

 

Ritva Hakulinen kannatti Lankisen esitystä.

 

Keskustelun jälkeen jäsen Lankinen veti esityksen pois.

 

Raija Heinonen poistui kokouksesta klo 16.17 asian esittelyn aikana.

 

Hetti Rytsy poistui kokouksesta klo 16.30 asian käsittelyn aikana.

 

Saku Kekäläinen poistui kokouksesta klo 16.40 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa