Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.04.2018/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 33

Asianro 1256/12.00.01.01/2018

 

 

Kuopion kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2018 - 2019

 

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kansalaisopisto

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 10 §:n mukaan).

 

Sopimuskuntien, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen, alueella tapahtuvan opetuksen osalta maksujen perusteista päätetään kuntien ehdotusten perusteella (Kuopion kaupungin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen 7048/2016 mukaan).

 

Maksujen perusteet lukuvuonna 2018 - 2019

 

Opistossa on seuraavanlaista opetusta, jossa on kurssimaksuja:

 

1.       Yleinen opetus, jota opiston kursseista on suurin osa. Näiden kurssien kustannuksista noin kolmannes kerätään kurssimaksuina.

2.       Yksilö- ja pienryhmäopetus, joista ei saa alennusta.

3.       Kuopiossa Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaus, jossa kurssimaksut kerätään päivämaksuina.

4.       Omakustannekurssit, joiden opetuskustannukset ja osa muista kuluista (erityiskulut) katetaan kurssimaksuilla. Omakustannekursseista ei saa alennuksia.

5.       Yleisluennot ovat pääsääntöisesti ilmaisia, jos luentoa ei ole suunniteltu omakustanteiseksi.

6.       Tilauskursseja myydään ulkopuolisille tahoille markkinahintaan. Hinta sisältää opetus- ja hallintokustannusten lisäksi myös katteen, jolla tuetaan yleistä kurssitoimintaa.

 

Kuopiossa kurssimaksujen perusteet määräytyvät seuraavasti:

 

Kurssimaksut pysyvät lukuvuoden 2017-2018 tasolla.

 

Yleisen opetuksen kurssimaksuperusteet määräytyvät euroa/oppija/tunti:

 

         Kaupunkialueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,71 euroa/oppija/tunti.

         Kaupunkialueen Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa päivämaksu on 5,50 euroa/päivä.

         Kuopion maaseutualueen kursseilla vähintään 1,46 euroa/oppija/tunti.

         Omakustannekurssien maksut määräytyvät kurssien todellisten opetuskustannusten mukaan koko opistossa.

         Tilauskursseilla hinta määräytyy todellisten kustannusten ja opistolle jäävän katteen mukaisesti koko opistossa.

         Yleisluennot ovat joko ilmaisia tai niiden maksut lasketaan yleisen opetuksen perusteella, ellei luentoa ole suunniteltu omakustanteiseksi. Omakustanneluennoilla kaikki opetuskulut kerätään opiskelijoilta.

         Materiaali- ja tarvikemaksut, poltto-, kankaiden rakentamis- ja koneiden kunnossapitomaksut määräytyvät todellisten kustannusten mukaan. 

         Tuotekehittelytyyppisillä uutuuskursseilla tai yhteistyössä järjestöjen tai kaupungin muiden hallintokuntien kanssa järjestetyillä kursseilla voidaan peruste laskea edellistä pienemmäksi.

 

Opiskelijaminimit ovat kaupunkialueella keskimäärin 10 henkilöä ja maaseutualueella keskimäärin 7 henkilöä. Opiskelijaminimeistä voidaan poiketa rehtoreiden luvalla. Sopimuskunta voi määritellä opiskelijaminimin oman kuntansa näkemyksen mukaan.

 

Opiskelupaikan peruminen ja opiskelun keskeyttäminen

Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 6 vuorokautta ennen kurssin alkua, jonka jälkeen peritään täysi kurssimaksu. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.

 

Alennukset

Kurssimaksuista voidaan myöntää sisaralennuksia siten, että yhden alle 16-vuotiaan maksettua täyden kurssimaksun muut sisarukset ovat oikeutettuja kukin yhteen puolihintaiseen kurssiin. Kurssi- ja päivämaksuista myönnetään 50 % alennus työttömille. Alennukset eivät koske omakustannekursseja, yksilöopetusta ja pienryhmäopetusta eivätkä materiaali-, rakentamis- ym. vastaavia maksuja.

 

Erikseen merkityillä opintosetelikursseilla alennus on 5 euroa/kurssi ja Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa 1 euro/päivä, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta (Dn: 5/33/2018).

 

Opiston henkilökunta, opistoyhteyshenkilöt ja opiskelijat ry:n hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen yleisen opetuksen mukaisesti hinnoiteltuun kurssiin/lukuvuosi sekä kahteen omakustannekurssiin/lukuvuosi.

 

Em. kursseille osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista ja tuntiopettajilta vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna. 20 - 79 tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin/ lukuvuosi edellyttäen, että opiskelijaminimi on täyttynyt maksavista opiskelijoista. Lisäksi edellä mainitut voivat osallistua ilmaiseksi Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaukseen enintään 5 päivää (edellyttää 80 h työpanosta) tai 2 päivää (työpanos 20 - 79 h) lukuvuodessa työsuhteen aikana. Edut koskevat kurssi- ja päivämaksuja, eivät materiaaleja tms. Henkilöstön osallistuminen opiston kursseille ja ohjaukseen on tärkeää opetuksen kehittämisen ja auditoinnin, ammattitaidon kehittämisen sekä eri aineiden välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista. Etuus ei aiheuta opistolle lisäkustannuksia, vaan toimii ilmaisena henkilöstökoulutuksena.

 

Kurssimaksutulotavoitteen saavuttaminen on rehtorin vastuulla. Rehtori voi tavoitteeseen pääsemiseksi korjata kurssimaksuja tässä esitetystä vähäisessä määrin.

 

Sopimuskuntien esitykset

 

Tuusniemellä ja Kaavilla kansalaisopiston rehtorin päätösesitys hyväksyttiin sellaisenaan. Rautavaaran hyvinvointilautakunta hyväksyi rehtorin päätösesityksen muutoin sellaisenaan, mutta määritteli opetuksen opiskelijaminimiksi viisi (5) opiskelijaa.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuodeksi 2018 - 2019 Kuopion kansalaisopiston osalta sekä sopimuskuntien osalta päätösten mukaisesti. Sopimuskuntien lautakuntien pöytäkirjan otteet ovat asian liitteenä.

 

Liitteet

11

1256/2018-7 Kaavin sivistyslautakunnan päätös kansalaisopiston maksujen perusteista lv. 2018-2019

 

12

1256/2018-7 Rautavaaran hyvinvointilautakunnan päätös kansalaisopiston maksujen perusteista lv. 2018-2019

 

13

1256/2018-7 Tuusniemen sivistyslautakunnan päätös kansalaisopiston maksujen perusteista lv. 2018-2019

 

14

1256/2018-7 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa