Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 87

Asianro 3162/02.05.01.00/2018

 

 

Kuopion kaupungin osallistuminen Tahkon kyläyhdistyksen Pumptrack -lähiliikunta hankkeen toteutukseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Tahkon kyläyhdistys ry on hakenut Kuopion kaupungilta 11 250 euron avustusta Pumptrack -lähiliikuntaradan toteuttamiseksi Tahkon matkailukeskukseen.

 

Tahkon kyläyhdistys on aktiivinen toimija alueella. Tällä hetkellä yhdistys toteuttaa mm. EU:n Leader -ohjelman rahoittamaa hanketta, jossa parannetaan Tahkon lähialueilla olevia patikointi-, pyöräily- ja hiihtoreittejä sekä niiden opastusta.

 

Pumptrack -lähiliikuntarata on osa Tahkon alueelle tulevaa pyöräilyinfraa, jonka avulla Tahkosta muodostetaan yksi maastopyöräilyn keskuksista Suomessa.

 

Alustavasti rata on suunniteltu sijoitettavaksi lähiliikuntapuiston alueelle. Mikäli rata päädytään toteuttamaan kaupungin maille, niin sen tarkemmasta sijoituksesta ja ylläpidosta sekä tarvittavista maanomistajan luvista sovitaan myöhemmin yhteisesti. Lähtökohtaisesti kyläyhdistys vastaa radan kunnossapidosta.

 

Kaupungin toteuttamat ja rahoittamat matkailua tukevat hankkeet, kuten Tahkon alueen lähiliikuntapuisto on saanut todella hyvän palautteen, koska se on lisännyt tuntuvasti alueen tarjontaa lapsiperheille. Kuopion kaupunki on saanut tästä perusinvestoinneista erittäin hyvää palautetta. Myös viime vuonna valmistuneista Tahkon portaista on tullut runsaasti positiivista palautetta, vaikka ne ovat olleet vain lyhyen ajan käytössä. Portaiden toteuttamiseen osallistui Kuopion kaupunki vastaavalla mallilla.

 

Työnjako hankkeessa               Kyläyhdistyksen laatiman kustannusarvion mukaan radan kokonaiskustannukset ovat 75 000 euroa (alv 0 %). Hankkeeseen haetaan 60 % rahoitusta Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ltä. Tahkon alueen yritykset ovat lupautuneet rahoittamaan hanketta 12 000 eurolla. Mikäli kaupunki osallistuu hankkeeseen 15 % eli 11 250 eurolla, jää hankkeen omarahoitusosuudeksi 6 750 euroa.

 

Yhdistys hoitaa hankkeen toteutuksen hankesuunnitelman laatijan eli Trail It Oy:n kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ratahanke tukee Tahkon lumettomaan aikaan kohdistuvaa palvelutarjontaa ja kasvattaa siten Tahkon lumettoman ajan matkailutuloa. Tahkosta on muodostumassa muiden rinne- ja hiihtokohteiden ohella merkittävä ulkoilu- ja liikkumiskohde myös lumettoman kauden aikaan. Kilpailutilanne Tahkon osalta muihin keskuksiin nähden voidaan säilyttää hyvänä vain kaupungin ja yrittäjien yhteisellä kehittämishalulla ja panostamisella.

 

Radan toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Rata toteutetaan maastoon ottaen huomioon sen erityispiirteet. Olemassa olevaa perusmaata ja ympäröivää kasvillisuutta sekä puustoa pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunki osallistuu Tahkon Pumptrack -radan rakentamiseen esitetyllä tavalla ja myöntää 11 250 euron (ei sisällä arvonlisäveroa) rahoitusosuuden yhdyskuntatekniikan investointien määrärahasta. Osuus suoritetaan yhtenä eränä avustuksen hakijalle hankkeen valmistuttua.

 

 

Liitteet

4

3162/2018 Avustushakemus

 

5

3162/2018 Hankesuunnitelma

 

6

3162/2018 Tavoitehinta-arvio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa