Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 86

Asianro 7682/10.02.06.02/2017

 

 

Haja-asutusalueen tienimikilpien pystytys

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Taustaa ja nykytilanne             Asemakaava-alueella kadut nimetään asemakaavassa ja kaupunki vastaa katunimikylttien kiinnittämisestä kadun rakentamisen yhteydessä. Haja-asutusalueen uudet tienimet vahvistetaan kiinteistöinsinöörin viranhaltijapäätöksellä. Tienimikyltin hankkimisesta ja pystyttämisestä ovat vastanneet pääsääntöisesti tien käyttäjät. Tätä käytäntöä esitetään muutettavaksi osoitejärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi.

 

Haja-asutusalueella otettiin 1990-luvun alussa käyttöön nykymuotoinen osoitejärjestelmä, jossa osoitteeseen kuuluu nimiosa ja numero. Tiestöä nimettiin laajasti, kun osoitteita annettiin vakituisesti asutuille kiinteistöille. Kuopiossa kylätoimikunnat pystyttivät kaupungilta hakemansa tienimikilvet, kun uutta nimistöä otettiin mittavasti käyttöön.

 

Myöhemmässä vaiheessa tienkäyttäjille siirtynyt tienimikilven pystytysvastuu perustuu siihen, että vastineeksi he ovat saaneet osoitejärjestelmään haluamansa tienimen. Nykyisin yhä harvemmissa tapauksissa voidaan hyväksyä toivottu osoitetien nimi, koska olemassa oleva nimistö otetaan huomioon laajalta alueelta (mm. naapurikunnat) päällekkäisyyksien välttämiseksi.

 

Perustelut                                     Maastotyöskentelyn yhteydessä ja asiakkailta tulleen palautteen perusteella on havaittu puutteita olemassa olevien tienimien opasteissa. Tienimikylttejä on jäänyt pystyttämättä maastoon tai yksittäiset tienimikyltit eivät ole suositusten mukaisia. Joissakin tapauksissa tien käyttäjien erimielisyydet tien nimestä ja haluttomuus osallistua kustannuksiin johtaa puutteelliseen opastukseen.

 

Kuntaliiton julkaisema suositus kunnan osoitejärjestelmästä vuodelta 2006 ohjeistaa, että kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta. Tienimien selkeä näkyvyys on erityisen tärkeää pelastustoimelle, jotta ilmoitetun osoitteen etsiminen ei viivästytä avun saapumista. Maastoon merkityllä osoitetiedolla on edelleen suuri merkitys hätätilanteessa, koska erilaisten paikannusjärjestelmien ja laitteiden ajantasaisuus ja tarkkuus vaihtelevat suuresti. 

 

Kuntaliitosten yhteydessä tehdyissä tienimimuutoksissa kylttien pystytys on hoidettu kaupungin toimesta. Tätä kautta on saatu tietoa työmäärästä ja työn vaatimista kustannuksista. Nimettävien teiden määrä vaihtelee vuosittain noin 20–50 kappaleen välillä. Osoiteteiden maastoon merkitsemisestä tulee kustannuksia tienimikilvistä, kiinnikkeistä, tolpista ja pystytystyöstä. Kustannuksia arvioidaan vuositasolla kertyvän noin 5000 – 10 000 euroa.

 

Edellä kuvatun perusteella esitän, että Kuopion kaupunki vastaa jatkossa tienimikylttien pystyttämisestä myös haja-asutusalueella. Ennestään nimettömiä teitä ei järjestelmällisesti nimetä, vaan uuden osoitetien tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että rakennuksen seinään kiinnitettävän osoitenumerokyltin kiinnittämisestä vastaa jatkossakin rakennuksen omistaja maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten mukaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki vastaa jatkossa haja-asutusalueen tienimikilpien hankkimisesta, pystyttämisestä ja kunnossapidosta. Maaomaisuuden hallintapalvelu vastaa tehtävän hoitamisesta ja varaa vuosittaisen määrärahan talousarvioon.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lea Eskelinen

puh. +358 44 718 5548

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa