Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 85

Asianro 3188/10.00.02.02/2018

 

 

Lausunto alkoholianniskelusta terassialueilla

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin keskustan alueella on useita terasseja, joissa on anniskelu mahdollistettu maanomistajan luvalla. Anniskeluoikeus terasseilla on päättynyt klo 01.30. Aluehallintovirasto ei ole aiemmin myöntänyt eikä maanomistaja (kaupunki) sallinut jatkoaikaa terasseille vaan anniskelu on tullut lopettaa 01.30. Syynä tähän on ollut lähiympäristön altistuminen melulle ja muulle häiriöille.

 

Alkoholilaki muuttui 1.3.2018, joka mahdollistaa anniskeluajan jatkamisen hakemuksesta ulkotiloissa (terassilla) kello 04.00:een ja juomien nauttimisen siellä aina kello 05.00 saakka. Lain mukaan lupaviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä anniskelulupahakemuksesta lausunto toimipaikan sijaintikunnalta ja poliisilta.

 

Alkoholilain mukaan kunnalla on oikeus, jos yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuu anniskelun jatkamisesta vähäistä suurempaa haittaa, kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä sillä kunnan alueella, johon haitta kohdistuu. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai määrättyjä viikonpäiviä ja se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

 

                                                         

Terasseja kaupunkialueella

 

Kaupungin alueella suurin osa terasseista sijaitsee Kauppakadun varrella ja Satamassa. Lisäksi terasseja on lähiöissä mm. Neulamäessä ja Kelloniemessä. Kaupungin vuokraamia terassialueita on 22 kpl. Näihin kaikkiin ei ole myönnetty anniskeluoikeutta.

 

Hakemuksen jatkoajasta on jättänyt 10 ravintolaa aluehallintovirastolle.

 

Aluehallintovirasto lupaviranomaisena on pyytänyt kaupungin lausuntoa anniskeluajan jatkamiseen. Ennen luvan myöntämistä aluehallintovirasto pyytää myös lausunnon kaikista hakemuksen jättäneistä paikoista terveydensuojeluviranomaiselta sekä poliisilta.

 

Anniskeluoikeuden laajentamisesta on kysytty ympäristöterveydenhuollosta sekä terveydenhuollon palveluista. Terassien jatkoaika tullee aiheuttamaan häiriöitä mm. melun muodossa lähialueelle. Tästä johtuen kaupunki maanomistajana sallisi terassien jatkoajat sellaisille terasseille, mitkä ei varsinaisesti sijaitse asutuksen keskellä. Esimerkiksi Kauppakadun varrella, Satamatorin läheisyydessä, Peräniemen kasinolla ja Tahkolla olevien ravintoloiden terassien jatkoaikaa kaupunki puoltasi, mikäli muut jatkoajan kriteerit sen mahdollistavat.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että kaupunki maanomistajana puoltaa anniskeluajan jatkoa hakemuksen jättäneiden ravintoloiden terasseille Kauppakadun varrella, Satamatorin läheisyydessä ja Peräniemen kasinolla sekä Tahkolla mikäli muut jatkoajan kriteerit sen mahdollistavat 04:00 saakka.

 

Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tonttipalvelut voi myöntää jatkoajan tuleville hakemuksille, mikäli terassi ei sijaitse asutuksen läheisyydessä eikä siten aiheuta alueen asukkaille häiriötä. Lupa voidaan myöntää samoilla kriteereillä myös edellä lueteltujen alueiden ulkopuolelle.           

 

 

Liitteet

3

3188/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin vaikutusten ennakkoarviointilomake.

 

Eero Wetzell Sirpa Karjalaisen ja Eija Vähälän kannattamina esitti, että kaupungin lausuntoa täydennetään siten, että edellytetään AVI:n seuraa-van anniskeluajan pidennyksen vaikutuksia mm. melumittauksin.

 

Jukka Pulkkinen esitti, että kaupunki maanomistajana ei puolla anniskeluajan jatkoa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat jäsen Eero Wetzellin tekemän esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Eskelinen, Sariola, Apell, Chiksoeva, Hakokivi, Pulkkinen, Punkki, Tähtinen,) ja 3 ei-ääntä (Karjalainen, Vähälä, Wetzell), joten lautakunta oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa