Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 84

Asianro 3046/14.03.02.02/2018

 

 

Puukaupan yhteistyösopimuksen optio

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on puukaupan yhteistyösopimus kuukausille 01/2016 - 06/2018. Sopimus pitää sisällään option kuukausille 07/2018 - 06/2020. Yhteistyösopimuksella on pyritty pitkäjänteiseen puukaupan yhteistyöhön, mikä on kaupungille tärkeää mm. siitä syystä, että kaupungin rakentamisesta johtuen merkittävät määrät puutavaraa saattaa tulla toimitettavaksi hyvinkin nopeassa aikataulussa. Rakennuskohteet saattavat lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti ja yhteistyösopimuksen avulla kaupungilla on toimitusosoite kaikille puutavaralajeille vuoden jokaisena päivänä. Näin vältetään laatutappiot puutavaran pilaantumisen johdosta kesäaikaan. 

 

Yhteistyösopimuksessa on määritelty pelisäännöt Kuopion kaupungin puutavaran toimituskaupalle ja hintojen tarkistamiselle. Lisäksi on sovittu bonusjärjestelmästä, taimien toimittamisen yhteistyöstä ym. yhteistyön pelisäännöstä. Yhteistyösopimuksen lisäksi tehdään puukaupasta normaali kauppakirja.  Lisäksi yhteistyökumppanin kanssa on yhteisiä urakoitsijoita, millä on suuri merkitys kaupungille. Yhteistyösopimus on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.

 

Stora Enso Oyj:n kanssa on käyty optioneuvotteluja yhteistyösopimuksen tulevasta 2-vuotiskaudesta. Puutavaran yksikköhinnat ovat olleet lievässä nousussa, minkä huomioon ottamisesta on päästy neuvottelutulokseen. Neuvottelutuloksen pohjalta edellytykset yhteistyösopimuksen option toteuttamiselle on olemassa ja sen pohjalta esitetään tehtäväksi puukauppa Stora Enso Oyj:n kanssa syyskaudelle 2018. Lautakunnan jäsenille on jaettu liitteenä yksityiskohtaisempi selostus yhteistyösopimuksen tarkistamisesta sekä toteutettavasta puukaupasta syyskaudelle 2018. Esitettävän optiosopimuksen ja puukaupan avulla on mahdollista saavuttaa kaupunginvaltuuston asettama puukaupan tulotavoite 2,2, M€ vuodelle 2018. Kesään mennessä tulotavoitteesta on saavutettu arviolta 1,7 M€.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin ilmastostrategiaa, koska puuperäiset tuotteet korvaavat sellaisia materiaaleja, joilla on isompi hiilijalanjälki kuin puuperäisillä tuotteilla. Lisäksi puun määrä niin Suomessa kuin Kuopion kaupungin metsissäkin kasvaa koko ajan, joten Kuopion kaupungin metsät toimivat hiilinieluina.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n kanssa puukaupan yhteistyösopimuksen option liitteestä ilmenevillä muutosehdotuksilla sekä puukaupan toimitussopimuksen liitteestä ilmenevillä yksikköhinnoilla ja toimitusmäärillä. Puukaupasta tehdään erillinen kauppakirja, missä on määritelty puukaupan muut ehdot. Lautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä yhteistyösopimuksen muutokset.   

 

 

Liitteet

1

3046/2018 Kuopio kaupunki yhteistyösopimus MH 12112015 (salainen, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

2

3046/2018 Puukaupan yhteistyösopimuksen liite (salainen, jaetaan lautakunnan jäsenille)

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa