Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.04.2018/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2818/2018 Lausunto

 

 

§ 127

Asianro 2818/00.01.00/2018

 

 

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalliluonnoksista

 

 

 

                                                      Lausuntopyyntö 3.4.2018

                                                      Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalliluonnoksista. Asiakirjamallit ovat osa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavan lain (valinnanvapauslaki, HE 16/2018) 43 §:ssä tarkoitettua hallintopäätöstä sekä 48 §:n mukaista sopimusta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä asetti 2.3.2017 maakuntien ja suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien välisten sopimusten ohjeistuksen ja mallisopimusten valmisteluryhmän. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten. Työryhmän määräaika päättyy 30.6.2018.

 

Nyt lausunnolle lähetettävien malliasiakirjaluonnosten tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslakiehdotuksen 42 §:n mukaisten ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka tuottavat valinnanvapauslakiehdotuksen 18 §:ssä säädettyjä sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja. Lisäksi asiakirjamallit liittyvät valinnanvapauslakiehdotuksen 48 §:n mukaiseen, maakunnan ja palveluntuottajan välillä laadittavaan sopimukseen. Malliasiakirjat on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

 

Mallien käyttö ei ole maakunnille velvoittavaa. Maakunnat voivat halutessaan myös muokata malleja omia tarpeitaan paremmin vastaaviksi.

 

Lausuntoa pyydetään seuraavista asiakirjamalliluonnoksista:

 

                                                      1.          Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos);

2.          Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos) sekä

3.          Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan Sopimuksen malli

              pohja (luonnos)

 

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa maakunta voisi halutessaan ottaa sen käyttöön hyvin pienin muutoksin. Niiltä osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia alueellisia käytäntöjään ja näistä nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli viittaa palvelukuvaukseen (liite 1 ). Palvelukuvaukseen on sisällytetty tarkempaa tietoa palvelujen sisällöistä ja toiminnallista kuvausta sekä näistä esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi malliehdoissa viitataan maakunnan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Sopimuksessa kuvataan yksittäisen palveluntuottajan ja maakunnan välillä sovittavia asioita.

 

Hallintopäätöksen ehtojen, palvelukuvauksen sekä sopimuksen välinen suhde on pyritty tekemään selkeäksi käyttämällä yhtenäistä otsikointia. Eri asia-kirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevia ehtoja. Asiakirjamallien ensimmäisellä sivulla on kuvattu kunkin asiakirjamallin lukuohje.

 

Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan asiakirjakokonaisuuden hallittavuutta ja ehtojen selkeyttä. Lisäksi pyydetään arvioimaan mahdollistavatko mallit erilaisten palveluntuottajien toimisen sosiaali- ja terveyskeskusten palveluntuottajina sekä turvaavatko ne riittävästi asiakkaan oikeuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

 

Lausunnot toteutetaan vastaamalla webropol -kyselyyn. Lausuntopalautteen jälkeen STM järjestää asiakirjamallien jatkovalmistelua varten työpajoja, joissa käsitellään annetuissa lausunnoissa esille nostettuja asioita Lausuttavat asiakirjaluonnokset sekä linkki webropol -kyselyyn löytyvät osoitteesta http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus.

 

Vastaajia pyydetään vastaamaan kyselyyn 3.5.2018 mennessä.

 

 

                                                      Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen on valmistellut liitteenä olevan kaupungin lausuntoluonnoksen.

 

 

Liitteet

5

2818/2018 Lausunto

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa